Graduacja 2017

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek
serdecznie zaprasza na

uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów magisterskich
28 października 2017 r. (sobota)
godz. 12.00, sala A101 (ul. W. Pola 2, I piętro)


Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów podczas uroczystej GRADUACJI jest:

  1. obrona pracy magisterskiej w okresie od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
  2. rejestracja uczestnictwa w Graduacji za pośrednictwem formularza internetowego – do 16 października br.,
  3. rozliczenie się do dnia 16 października 2017 roku z właściwym dziekanatem, gdzie należy złożyć uzupełnioną kartę obiegową, legitymację i odebrać odpisy dyplomu wraz z suplementem do dyplomu.

Uczestnictwo w uroczystości jest nieodpłatne. Absolwenci powinni przybyć około 30 minut przed rozpoczęciem Graduacji. W celu przygotowania się do uroczystości, absolwenci powinni w dniu uroczystości zgłosić się do dziekanatu po odbiór biretu.

Informujemy, że podczas Graduacji, Władze wręczą Absolwentom dyplomy. Osoby, które odebrały już oryginały dyplomów, zachęcamy również do uczestnictwa w Graduacji – wówczas otrzymają z rąk Władz list gratulacyjny.

Do udziału w uroczystości, zapraszamy także Rodzinę i Przyjaciół tegorocznych absolwentów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o udział do 2 osób towarzyszących.

Graduacja będzie okazją do ponownego spotkania się po obronach prac dyplomowych. Po Graduacji, serdecznie zapraszamy na pamiątkową sesję fotograficzną w todze i birecie.

W przypadku rezygnacji z udziału w graduacji, uprzejmie prosimy o e-mail do dnia 20 października 2017 r. na adres: pondel@prz.edu.pl, w tytule wpisując GRADUACJA – REZYGNACJA.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!