Ogłoszenia dla kandydatów

Kandydaci na studia II stopnia na WEiI

12-12-2016 r.

Informujemy, że egzamin weryfikujący osiągnięte efekty kształcenia na studiach I-go stopnia odbędzie się w terminach:

I termin: 27 stycznia 2017, godzina 10, sala B305

II termin: 10 lutego 2017, godzina 10, sala B305

 

Zakres egzaminu przedstawiony jest na stronie wydziału