Ogłoszenia dla studentów

Stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

INFORMACJA

na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

 dot. studentów ubiegających się o stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018

Stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał w tym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami, lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia określa:

  • art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
  • rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom (Dz.U. z 2015 r. poz. 1050).

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są dostępne: ww. rozporządzenie, wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz inne szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018/

Wnioski o stypendium ministra można składać w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (p. 107, 109,110) w niżej podanych terminach:

  • do 12 września 2017 r. dla obecnych studentów Wydziału,
  • do 4 października 2017 r. dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia.

Odpłatność za zakwaterowanie w DS PRz w lipcu 2017

29-06-2017 r.

UWAGA studenci kończący studia w cyklu 2016/17-L

22-06-2017 r.

(studenci niestacjonarni 1 stopnia sem.8 i studenci stacjonarni 2 stopnia – sem.3)

Aby ukończyć studia w regulaminowym terminie (obrona w lipcu 2017) należy najpóźniej do dnia 14.07.2017 złożyć pracę dyplomową w dziekanacie zgodnie z obowiązującą procedurą składania. Praca dyplomowa przed złożeniem musi być pozytywnie oceniona przez opiekuna i recenzenta.

Wszyscy studenci, którzy nie złożą w ww. terminie pracy dyplomowej zostaną skreśleni z listy studentów.

Po uprawomocnieniu się skreślenia student można starać się o wznowienie studiów w celu ich ukończenia:

1.   W bieżącym roku akademickim 2016/17 – termin złożenia wniosku o wznowienie do 15.09.2017. Wtedy obrona pracy musi odbyć się do 29.09.2017.

2.   W kolejnym roku akademickim 2017/18 – termin złożenia wniosku nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

Szczegóły dotyczące warunków wznowienia reguluje paragraf 45 regulaminu studiów.

Ogłoszenie - plakat

Pomoc materialna - najważniejsze informacje

16-05-2017 r.

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji elektrycznych - warsztaty pożarowe 2017

26-05-2017 r.

12-th Open International Student Olympiad in Programming named after S.A. Lebedev and V.M. Glushkov KPI-OPEN 2017!

24-05-2017 r.

Wybory tematów prac dyplomowych

17-05-2017 r.

Studenci stacjonarni drugiego stopnia, etapy studiów: EE/EL-DU-1(01), EF/AA-DU-1(01), EF/C-DU-1(01), EF/S-DU-1(01), EN/O-DU-1(01), ET/E-DU-1(01)

Rozpoczęcie wydawania tematów: 15.05.2017
Zakończenie wydawania tematów: 02.06.2017

UWAGA!
Niewybranie tematu pracy dyplomowej w ww. terminie uniemożliwi rejestrację na sem.2

Wybory specjalności i modułów wybieranych

17-05-2017 r.

Wyborów prosimy dokonywać na stronie: https://weii.prz.edu.pl/studenci/wybory-specjalnosci-i-przedmiotow zgodnie z wymaganiami swojego programu studiów.

Termin wyborów: do 26.05.2017

III edycja konkursu przeznaczonego dla młodych naukowców na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG

10-05-2017 r.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną

10-05-2017 r.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu br. XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej.

Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz z formularzem zgłoszeniowym, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl

Zaproszenie na spotkanie z Dziekanem WEiI - omówienie wyników ankietyzacji w sem. zimowym 2016/17

28-04-2017 r.

Dziekan i przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WKZJK) zapraszają studentów na spotkanie, omawiające wyniki ankietyzacji na WEiI w semestrze zimowym 2016/17. W trakcie spotkania studenci będą mogli przekazywać opinie i sugestie dotyczące zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale.

Spotkanie odbędzie się
10.05.2017 (środa) o godzinie 11:00 w sali A-101.

Ogłoszenie ze Studium Języków Obcych

27-04-2017 r.

Studenci ubiegający się o wcześniejszy termin z języka obcego proszeni są o składanie podań do kierownika SJO do dnia 17 maja 2017 r.  ze zgodą dziekana, zgodą prowadzącego zajęcia i udokumentowanie powodu zmiany terminu egzaminu.


Egzamin odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r.

Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej

27-04-2017 r.

Informacje dotyczące OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ SIMP O NAGRODĘ PREZESA PTBNIDT SIMP za najlepszą pracę magisterską lub inżynierską zrealizowaną na polskiej uczelni wyższej obejmującą tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

Ogłoszenie

Wniosek - zgłoszenie pracy dyplomowej

Regulamin konkursu

Invitation to the 12th Open International Student Olympiad in Programming KPI-OPEN 2017

25-04-2017 r.

Regulations of the Olympiad are placed on the website of the project http://kpi-open.org

Nowe stypendium dla studentów - poszukiwanie kandydatów

25-04-2017 r.

Informacje o stypendium na stronie: https://www.mojekupony.pl/stypendium

Kurs SEP

21-04-2017 r.

Szczegóły - czytaj w aktualnościach WEiI

Prezentacja firmy Elektrobudowa S.A.

18-04-2017 r.

Zaprojektuj szerszy obraz świata i wygraj 25 000 zł!

28-03-2017 r.

Studia w Niemczech

23-03-2017 r.

hs.png

Szczegóły - czytaj w aktualnościach WEiI

Szczegóły współpracy z firmą Energomix Sp. z o.o.

21-03-2017 r.

Szczegóły - czytaj w aktualnościach WEiI

Konkurs 3Mind dla studentów III lub IV roku studiów technicznych

16-03-2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma 3M Poland po raz kolejny organizuje konkurs 3Mind dla studentów III lub IV roku studiów technicznych, którzy nie boją się wyzwań i chcieliby pracować w jednej z wiodących firm technologicznych na świecie. Zadaniem uczestników, którzy podzieleni zostaną na interdyscyplinarne zespoły, będzie tworzenie narzędzi demonstracyjnych, które następnie znajdą zastosowanie  we wrocławskim Centrum Innowacji 3M.

Zwycięski zespół otrzyma nagrodę główną, którą jest staż w Dziale Badań i Rozwoju 3M, w ramach którego uczestnicy będą współpracować z wrocławskimi naukowcami przy globalnych projektach.

Aplikację należy przesyłać przez formularz:  www.konkurs3mind.pl/formularz

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 marca.

Zachęcam do zapoznania się z poniższą informacją, informowania o konkursie oraz proszę o opublikowanie jej na Państwa stronach, aby dotarła do jak najszerszego grona studentów. W załącznikach do informacji także zdjęcia oraz film.

Z przyjemnością odpowiem na dodatkowe pytania.

Pozdrawiam
Aleksandra Wójcik

Konsultant

aleksandra.wojcik@havas.com

Havas PR Warsaw

Weź udział w konkursie 3Mind, wygraj staż w dziale badawczo-rozwojowym i dołącz do 3M!

Konkurs 3Mind jest dla Ciebie! Rozgrywka skierowana jest do studentów III lub IV roku studiów technicznych, którzy nie boją się wyzwań i chcieliby pracować w jednej z wiodących firm technologicznych na świecie. Konkurs stanowi również niebanalną okazję do zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu Hackathon

10-03-2017 r.

W dniach 7-8 kwietnia br. w Brnie odbędzie się Hackathon, którego głównym tematem jest „Internet Rzeczy". Wydarzenie jest organizowane przez Czeski Urząd Telekomunikacji (CTU) i firmę AT&T oraz przeznaczone dla uczestników państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej (V4). Jego pierwsza edycja odbyła się w 2016 r.

Sam maraton programowania potrwa 24 godziny (od godz. 14:00 7 kwietnia do 14:00 8 kwietnia). Hackathon skierowany jest do programistów i studentów, czyli zarówno profesjonalistów jak i nowicjuszy. Nie ma ograniczeń odnośnie wieku uczestników, jednak organizatorzy liczą przede wszystkim na udział studentów z państw V4, którzy mogą zgłaszać się w drużynach lub tworzyć je na miejscu. Wyłonieni zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne oraz mentoring firm Credo Ventures & Y Soft Ventures. Dodatkowo, pięć osób zostanie nagrodzonych stypendium „Nanodegree" ufundowanym przez AT&T i Udacity. Co więcej, za najlepsze użycie otwartych danych pochodzących z czeskich źródeł oraz najlepsze użycie struktury otwartego kodu źródłowego CZ.NIC organizatorzy przewidują dodatkowe nagrody pieniężne.

Dodatkowe informacje oraz rejestracja są dostępne pod linkiem https://www.eventbrite.com/e/2017-v4-hackathon-tickets-31262068689 oraz ulotce.

Mistrzostwa Polski Programistów LabVIEW

22-02-2017 r.

W tym roku po raz szósty Politechnika Wrocławska organizuje Mistrzostwa Polski Programistów LabVIEW, których Dzień Finałowy odbędzie się 22 kwietnia w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej. Jest to wydarzenie, podczas którego odbywają się dwie olimpiady - Olimipada Studencka i Zmagania Profesjonalistów, w których Uczestnicy zmierzą się o miano odpowiednio Studenckiego Mistrza Polski Programistów LabVIEW oraz Najszybszego Programisty LabVIEW w Polsce. Oprócz zawodów, w czasie Mistrzostw będzie można wziąć udział w wielu innych atrakcjach - między innymi w darmowym egzaminie CLAD.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://mistrzostwa-labview.pl/

Zaproszenie na warsztaty JAVY

10-02-2017 r.

Termin wyboru prac dyplomowych - przypomnienie

10-01-2017 r.

Przypominamy o obowiązku wybrania tematu pracy dyplomowej do dnia

15.01.2017

Pracę dyplomową wybierają wszyscy studenci piątych semestrów studiów pierwszego stopnia oraz pierwszych semestrów studiów drugiego stopnia.

Wybór tematu pracy dyplomowej musi zakończyć się podpisaniem Karty wyboru pracy dyplomowej, która trafia do dziekanatu. Brak Karty wyboru pracy dyplomowej uniemożliwi rejestrację na kolejny semestr studiów w cyklu dydaktycznym 2016/17-L (semestrze letnim).

Ogłoszenie z dnia 8.12.2016 dotyczące wybierania pracy dyplomowej.

Termin złożenia prac dyplomowych

19-12-2016 r.

INFORMACJA
dla studentów 7 semestru studiów I stopnia
ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia

Ustala się
dzień 26.01.2017, godz. 14.30
jako ostateczny termin złożenia w Dziekanacie
prac dyplomowych, których obrony będą planowane w dniach 30.01 do 10.02.2017.

Informacja - skan ogłoszenia terminu

Wybory tematów prac dyplomowych

08-12-2016 r.