Opiekunowie studentów

Opiekunowie grup studentów w roku akademickim 2016/2017
(studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Kierunek: automatyka i robotyka, EA-DI

Rok 1: dr inż. Tomasz Mączka
Rok 2: dr inż. Andrzej Bożek
Rok 3: dr inż. Tomasz Żabiński
Rok 4: dr inż. Grzegorz Drałus

Kierunek: elektronika i telekomunikacja, ET-DI

Rok 1: dr inż. Elżbieta Machowska-Podsiadło
Rok 2: dr inż. Barbara Wilk
Rok 3: dr inż. Grzegorz Hałdaś
Rok 4: dr inż. Dariusz Klepacki

Kierunek: elektrotechnika, EE-DI

Rok 1: mgr inż. Kazimierz Brydak
Rok 2: dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz
Rok 3: mgr inż. Marcin Leśko
Rok 4: dr inż. Jan Rodziński

Kierunek: energetyka, EN-DI

Rok 1: dr inż. Dariusz Sobczyński
Rok 2: dr inż. Wiesława Malska
Rok 3: dr inż. Tomasz Binkowski
Rok 4: dr inż. Danuta Pliś

Kierunek: informatyka, EF-DI

Rok 1: dr inż. Marek Śnieżek
Rok 2: dr inż. Marek Bolanowski
Rok 3: dr inż. Tomasz Rak
Rok 4: dr inż. Paweł Dymora