Strona: Dokumenty do pobrania / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Dokumenty do pobrania

Asystowanie w zajęciach dydaktycznych

do pobrania  

Ankieta oceny praktyki dydaktycznej przez Doktoranta

do pobrania

Wykaz dorobku do stypendium doktoranckiego

do pobrania

Deklaracja kierownika jednostki załącznik do stypendium doktoranckiego

do pobrania 

Sprawozdanie roczne ze studiów doktoranckich

do pobrania

Karta obiegowa doktoranta

do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów doktoranckich

do pobrania