Dokumenty do pobrania

Asystowanie w zajęciach dydaktycznych

do pobrania  

Wykaz dorobku do stypendium doktoranckiego

do pobrania

Deklaracja kierownika jednostki załącznik do stypendium doktoranckiego

do pobrania 

Sprawozdanie ze studiów doktoranckich po semestrze zimowym

do pobrania

Sprawozdanie roczne ze studiów doktoranckich

do pobrania

Karta obiegowa doktoranta

do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów doktoranckich

do pobrania