Strona: Konferencja Naukowa pt: "BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW" / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Konferencja Naukowa pt: "BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW"

2017-06-26

Celem Konferencji Naukowej pt. „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW” jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też podejmowane będą aktualne tematy naukowe z różnych dziedzin badań naukowych.

Zaproszenie na konferencję naukową pt: "BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW"

Miejsce konferencji:

15-16.09.2017 r. - Tarnów

22-23.09.2017 r. Wrocław

Wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.konferencjenaukowe.com.pl/oferta.html

 

Powrót do listy aktualności