Strona: Międzynardowa Konferencja Naukowa CIYSCon / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Międzynardowa Konferencja Naukowa CIYSCon

2018-01-10
W imieniu Pana Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Edwarda Szłyka oraz Komitetu
Organizacyjnego konferencji mamy przyjemność zaprosić Państwa do
wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej - XII
Copernican International Young Scientists Conference (CIYSCon).
Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2018 roku.    
Międzynarodowa edycja konferencji stanowi kontynuację od lat z powodzeniem organizowanego Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego. Jest ona skierowana do doktorantów i młodych doktorów reprezentujących uczelnie wyższe z całej Europy, realizujących swoje badania w zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny oraz fizyki i nauk technicznych.   Wszelkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.ciyscon.umk.pl. W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: ciyscon@umk.pl.
Powrót do listy aktualności