Ogłoszenia dla doktorantów

Ogłoszenie o Konkursie Energia Innowacji

13-01-2017 r.

Do konkursu zaproszeni są młodzi naukowcy – doktoranci i osoby posiadające tytuł doktora do 10 lat po obronie rozprawy doktorskiej.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej:

www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/energia-innowacji

Powrót do listy aktualności