Strona: Stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

2017-07-11

INFORMACJA

na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla

doktorantów na rok akademicki 2017/2018

dot. doktorantów ubiegających się o stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018

Stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018 może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

O przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. Stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 558).

Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są dostępne: ww. rozporządzenie, wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz inne szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Wnioski o stypendium ministra można składać w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (p. 110) w terminie:

  • do 12 września 2017 r.
Powrót do listy aktualności