Strona: Wewnętrzny konkurs DSM / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Wewnętrzny konkurs DSM

2017-05-09

Wewnętrzny konkurs na finansowanie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz.

Zasady podziału dotacji w wewnętrznym trybie konkursowym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki dostępne są na stronie Wydziału http://weii.prz.edu.pl/doktoranci/stypendia/dotacja-dla-mlodych-naukowcow-i-uczestnikow-st-doktoranckich.

Przygotowane wnioski wraz z załącznikami o przyznanie dotacji na finansowanie w 2017 roku prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich należy dostarczyć do Dziekanatu WEiI, bud. A, p. 110 w dwóch wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2017 r.

W przypadku uczestników studiów doktoranckich, którzy nie są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału, kierownikiem pracy powinien zostać opiekun naukowy doktoranta.

Formularz wniosku o finansowanie prac

Kalkulacja

Oświadczenie o statusie młodego naukowca

Wykaz dorobku naukowego wnioskodawcy.

Wykaz dziedzin i dyscyplin nauki

Powrót do listy aktualności