Strona: Plany studiów / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Plany studiów

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oferuje od roku akademickiego 2013/2014 studia doktoranckie (studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) w zakresie dyscypliny naukowej informatyka.

Syllabus ze studiów doktoranckich