Strona: Stypendia / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Stypendia

Doktoranci mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach: pomocy materialnej, stypendium doktoranckiego, zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, stypendium doktorskiego oraz w ramach dotacji dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.