Ogłoszenia dla kandydatów

Stypendia pomostowe - termin 14 sierpnia 2019 r. godz. 16.00

Stypendia na I rok

Polish - American Internship Initiative

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju.

W dotychczasowych siedemnastu edycjach Programu przyznano 16 107 stypendiów na I rok studiów.

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Kandydaci na studia II stopnia na WEiI

12-03-2019 r.

Zakończono rekrutację na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunki:

  • automatyka i robotyka, II stopnia stacjonarne
  • elektronika i telekomunikacja, II stopnia stacjonarne
  • elektrotechnika, II stopnia stacjonarne
  • energetyka, II stopnia stacjonarne
  • informatyka, II stopnia stacjonarne