Ogłoszenia dla kandydatów

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia na WEiI

20-12-2017 r.

Informujemy, że egzamin weryfikujący osiągnięte efekty kształcenia na studiach I-go stopnia dla kandydatów na studia II-go stopnia odbędzie się w terminach:

I termin: 1 lutego 2018 (czwartek), godzina 10:00, sala B107, bud. B, ul. W.Pola 2

II termin: 6 lutego 2018, (wtorek) godzina 10:00, sala B107, bud. B, ul. W.Pola 2

Zakres egzaminu przedstawiony jest na stronie wydziału