Ogłoszenia dla kandydatów

Kandydaci na studia niestacjonarne II stopnia na WEiI

Informujemy, że egzamin weryfikujący osiągnięte efekty kształcenia na studiach I-go stopnia odbędzie się w terminach:

I termin: 4 września 2017, godzina 10:00, sala B107

II termin: 11 września 2017, godzina 10:00, sala B107

 

Zakres egzaminu przedstawiony jest na stronie wydziału