Strona: Egzamin dyplomowy / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy - stacjonarny

2021-11-24

Studenci studiów pierwszego stopnia rozpoczynający studia w cyklu dydaktycznym 2019/2020 i późniejszych.

Jak przygotować się na egzamin dyplomowy?

  • Zapoznaj się z zagadnieniami na egzamin
  • Zostaniesz poinformowany o terminie egzaminu dyplomowego, który odbędzie się w sesji kończącej ostatni semestr studiów.
  • Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego musisz mieć zaliczone wszystkie przedmioty, w tym projekt inżynierski.

Jak przebiega egzamin dyplomowy?

Egzamin trwa 60 minut. Obowiązuje strój wizytowy. Egzamin ma formę pisemną, jest realizowany w grupach obejmujących cały rocznik studiów. Pytania na które musisz odpowiedzieć będą wynikały z zagadnień na egzamin przeznaczonych dla twojego kierunku.

Dyplom i suplement

Dyplomy i suplementy przygotowywane są w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego i należy odebrać je osobiście. Wydanie dyplomu osobie trzeciej jest możliwe wyłącznie po dostarczeniu przez nią upoważnienia notarialnego.

Studenci studiów pierwszego stopnia rozpoczynający studia przed cyklem dydaktycznym 2019/2020 i studenci studiów drugiego stopnia

Jak przygotować się na egzamin dyplomowy?

  • Zapoznaj się z zagadnieniami na egzamin (dla studentów 1 stopnia).
    (Dla studentów 2 stopnia zagadnienia na egzamin obejmują treści kształcenia zawarte w kartach modułów kształcenia.)
  • Przygotuj prezentację na temat swojej pracy dyplomowej (pdf, max. 10 min).

Jak przebiega egzamin dyplomowy?

Egzamin trwa do 30 minut. Obowiązuje strój wizytowy. W części pierwszej egzaminu komisja weryfikuje efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów zadając studentowi pytania (najczęściej trzy). Następnie odbywa się obrona pracy dyplomowej, która obejmuje krótką (do 10 minut) prezentację pracy dyplomowej oraz odpowiedzi studenta na pytania z zakresu pracy.

Potrzebujesz zaświadczenia, że jesteś absolwentem?

Wyślij do dziekanatu wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów. Zaświadczenia wysyłamy listem na adres podany we wniosku.

Dyplom i suplement

Dyplomy i suplementy przygotowywane są w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego i należy odebrać je osobiście. Wydanie dyplomu osobie trzeciej jest możliwe wyłącznie po dostarczeniu przez nią upoważnienia notarialnego.