Egzamin dyplomowy

Jak przygotować się na egzamin dyplomowy?

  • Zapoznaj się z zagadnieniami na egzamin (dla studentów 1 stopnia).
    (Dla studentów 2 stopnia zagadnienia na egzamin obejmują treści kształcenia zawarte w kartach modułów kształcenia.)

  • Przygotuj prezentację na temat swojej pracy dyplomowej (pdf, max. 10 min).

Egzamin dyplomowy zdalny

W czasie pandemii egzaminy dyplomowe prowadzone są poza siedzibą Uczelni (zdalnie).

Przygotuj komputer z dostępem do Internetu wyposażony w mikrofon i kamerę.

Przeczytaj procedurę (uaktualnienie z dnia 15.01.2021) oraz instrukcję - część A.

Otrzymałeś zaproszenie na egzamin dyplomowy zdalny? – zaloguj się.

Jak przebiega egzamin dyplomowy?

Egzamin trwa do 30 minut. Obowiązuje strój wizytowy. W części pierwszej egzaminu komisja weryfikuje efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów zadając studentowi pytania (najczęściej trzy). Następnie odbywa się obrona pracy dyplomowej, która obejmuje krótką (do 10 minut) prezentację pracy dyplomowej oraz odpowiedzi studenta na pytania z zakresu pracy.

Potrzebujesz zaświadczenia, że jesteś absolwentem?

Wyślij do dziekanatu wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów. Zaświadczenia wysyłamy listem na adres podany we wniosku.

Dyplom i suplement

Dyplomy i suplementy przygotowywane są w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego i należy odebrać je osobiście.

UWAGA: W związku z obecną sytuacją istnieje możliwość wysłania dyplomu drogą pocztową (wysyłka może być zrealizowana na terytorium RP za pośrednictwem usługi kurierskiej Pocztex). W tym celu uzupełnij wniosek o przesłanie dyplomu wraz z suplementem i wyślij listownie za pośrednictwem poczty na adres dziekanatu.

Wydanie dyplomu osobie trzeciej jest możliwe wyłącznie po dostarczeniu przez nią upoważnienia notarialnego.