Harmonogramy obron

Zaproszenia na egzamin dyplomowy wysyłane są drogą e-mailową na konta studenckie.

KOMUNIKAT

Zgodnie z komunikatem nr 1/2021 Rektora PRz z dnia 8 stycznia 2021 r. egzaminy dyplomowe mogą być prowadzone w trybie stacjonarnym i zdalnym.

Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na podstawie decyzji Dziekana egzaminy dyplomowe planowane są w trybie zdalnym (poza siedzibą Uczelni).

Procedura egzaminu dyplomowego realizowanego w formie zdalnej (uaktualnienie z dnia 15.01.2021)

Instrukcja egzaminów zdalnych dla dyplomanta i pracownika

PLANOWANE TERMINY OBRON

Szczegółowe informacje przesyłane są najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem obrony na adres studenckiej poczty elektronicznej: nralbumu@stud.prz.edu.pl.