Harmonogramy obron

Egzaminy dyplomowe odbywają się zgodnie z harmonogramem publikowanym na tej stronie.

Zaproszenia na egzamin dyplomowy wysyłane są drogą e-mailową na konta studenckie.

KOMUNIKAT

Zgodnie z zarządzeniem nr 18/2020 Rektora PRz z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w Uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 z późn. zm. od kwietnia br. na  Wydziale Elektrotechniki i Informatyki egzaminy dyplomowe odbywają się poza siedzibą Uczelni (zdalnie).

Procedura egzaminu dyplomowego realizowanego w formie zdalnej

Instrukcja egzaminów zdalnych dla dyplomanta i pracownika

PLANOWANE TERMINY OBRON

Szczegółowe informacje przesyłane są najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem obrony na adres studenckiej poczty elektronicznej: nralbumu@stud.prz.edu.pl.