Studia niestacjonarne

16-03-2019 r.
W planie zajęć są wprowadzane korekty, dlatego przed zjazdem należy sprawdzić aktualny stan rozkładu zajęć.
U góry strony jest podana data ostatniej aktualizacji strony.
Terminy zjazdów oraz termin rozpoczęcia pierwszej serii zajęć nie są jednakowe dla wszystkich lat.
Na każdym rozkładzie są podane daty zjazdów, w których odbywają się zajęcia dla danego roku.

Plany zajęć w semestrze letnim, rok akademicki 2018/19

ELEKTROTECHNIKA INFORMATYKA

Indywidualne plany zajęć i obciążenie salTerminy zjazdów w semestrze letnim 2019