Studia niestacjonarne

20-10-2019 r.
W planie zajęć są wprowadzane korekty, dlatego przed zjazdem należy sprawdzić aktualny stan rozkładu zajęć. Wyżej jest podana data ostatniej aktualizacji strony.
Terminy zjazdów nie są jednakowe dla wszystkich lat. Na każdym rozkładzie są podane daty zjazdów, w których odbywają się zajęcia dla danego roku.

Plany zajęć w semestrze zimowym, rok akademicki 2019/20

ELEKTROTECHNIKA INFORMATYKA

Indywidualne plany zajęć i obciążenie salTerminy zjazdów w semestrze zimowym 2019/20