Skład Konwentu

1 Prof. dr hab. inż.  Leszek Trybus, dr h.c. - Przewodniczący
2 Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz - Zastępca Przewodniczącego
3 Dr hab. inż. Zbigniew Hajduk, prof. PRz - Sekretarz
4 Dr hab. inż. Lúbomir Beňa, prof. PRz
5 Dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz
6 Dr inż. Marek Bolanowski, prof. PRz
7 Dr inż. Mariusz Borkowski, prof. PRz
8 Prof. dr hab. inż. Adam Brański
9 Prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek
10 Prof. dr hab. inż. Mykhaylo Dorozhovets
11 Dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz
12 Prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski
13 Dr hab. inż. Marek Gołębiowski, prof. PRz
14 Dr hab. inż. Marek Gotfryd, prof. PRz
15 Dr hab. inż. Franciszek Grabowski, prof. PRz
16 Dr inż. Grzegorz Hałdaś, prof. PRz
17 Dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz
18 Dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz
19 Dr inż. Tomasz Kapuściński, prof. PRz
20 Dr hab. inż. Lesław Karpiński, prof. PRz
21 Prof. dr hab. inż. Jacek Kluska
22 Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
23 Dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz
24 Prof. dr hab. inż. Adam Kowalczyk
25 Dr inż. Tomasz Krzeszowski, prof. PRz
26 Dr hab. inż.  Maciej Kusy, prof. PRz
27 Dr hab. inż. Ryszard Leniowski, prof. PRz
28 Prof. dr hab. inż. Yaroslav Marushchak
29 Dr hab inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
30 Dr hab. inż. Jan Mróz, prof. PRz
31 Dr hab. inż. Mariusz Oszust, prof. PRz
32 Dr inż. Andrzej Paszkiewicz, prof. PRz
33 Dr hab. Stanisław Pawłowski, prof. PRz
34 Prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg
35 Dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz
36 Dr hab. inż. Jan Prokop, prof. PRz
37 Dr hab. inż. Janina Rząsa, prof. PRz
38 Dr inż. Dominik Strzałka, prof. PRz
39 Dr inż. Anna Szlachta, prof. PRz
40 Dr hab. inż. Zbigniew Świder, prof. PRz
41 Dr inż. Mariusz Węglarski, prof. PRz
42 Dr inż. Krzysztof Wiktorowicz, prof. PRz
43 Dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof. PRz
44 Dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz
45 Dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz