Strona: Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" wraz z przepisami wprowadzającymi ustawę (z dnia 3 lipca 2018 r.)

Uchwały Senatu PRz

Uchwała nr 47/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Uchwała Nr 15/2021 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 48/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 48/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego

Uchwała Nr 16/2021 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 72/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Rad dyscyplin ze zm.

Uchwała nr 49/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rad dyscyplin oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu