Podstrona: Skład Rady / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Skład Rady

1

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek  - przewodniczący

2

dr hab. inż. Piotr Bogusz,  prof. PRz - zastępca przewodniczącego

3

dr inż. Anna Szlachta , prof. PRz - sekretarz

4

dr hab. inż. Lúbomir Beňa, prof. PRz

5

dr hab. inż. Marek Gołębiowski, prof. PRz

6

dr inż. Grzegorz Hałdaś, prof. PRz

7

dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz

8

dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz

9

dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz

10

dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

11

dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz

12

dr hab. inż. Jan Mróz, prof. PRz

13

dr hab. Stanisław Pawłowski, prof. PRz

14

dr inż. Mariusz Węglarski, prof. PRz