Rada Wydziału

Skład osobowy Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
2016-2020

 1. prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek - dziekan
 2. dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz - prodziekan ds. nauki
 3. dr inż. Dominik Strzałka - prodziekan ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką
 4. dr inż. Witold Posiewała - prodziekan ds. kształcenia
 5. dr inż. Anna Szlachta - prodziekan ds. kształcenia

 Profesorowie i doktorzy habilitowani:

 1. dr hab. inż. Lúbomir Beňa, prof. PRz
 2. dr hab. inż. Adam Brański, prof. PRz
 3. prof. dr hab. inż. Mykhaylo Dorozhovets
 4. prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski
 5. dr hab. inż. Marek Gotfryd, prof. PRz
 6. dr hab. inż. Franciszek Grabowski, prof. PRz
 7. dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz
 8. prof. dr hab. inż. Zenon Hotra
 9. dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz
 10. dr hab. inż. Lesław Karpiński, prof. PRz
 11. prof. dr hab. inż. Jacek Kluska
 12. prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
 13. dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz
 14. dr hab. inż. Adam Kowalczyk, prof. PRz
 15. dr hab. inż. Ryszard Leniowski, prof. PRz
 16. prof. dr hab. inż. Yaroslav Marushchak
 17. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
 18. dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz
 19. dr hab. inż. Jan Mróz, prof. PRz
 20. dr hab. Stanisław Pawłowski, prof. PRz
 21. prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg
 22. dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz
 23. dr hab. inż. Jan Prokop, prof. PRz
 24. dr hab inż Janina Rząsa, prof. PRz
 25. dr hab. inż. Zbigniew Świder, prof. PRz
 26. prof. dr hab. inż. Leszek Trybus
 27. dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof. PRz
 28. dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz

Pozostali nauczyciele akademiccy (z wyboru):

 1. dr inż. Dariusz Klepacki
 2. dr inż. Wiesław Sabat
 3. dr inż. Marek Śnieżek
 4. dr inż. Mariusz Trojnar
 5. dr inż. Jakub Wojturski
 6. dr inż. Roman Zajdel
 7. dr inż. Robert Ziemba
 8. dr inż. Tomasz Żabiński

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (z wyboru):

 1. mgr inż. Renata Fularska
 2. mgr inż. Michał Knott
 3. mgr inż. Dorota Kuźniar
 4. mgr Magdalena Totoń

Studenci (z wyboru):

 1. inż. Edyta Boryło
 2. inż. Mariola Hajduk
 3. Michał Indyk
 4. Michał Kantorowicz
 5. Robert Lasek
 6. Krzysztof Nowakowski
 7. Przemysław Pobuta
 8. inż. Ewa Sałęga
 9. Eryk Skorupa
 10. Jan Węgrzyn

Doktoranci (z wyboru):

 1. mgr inż. Marek Nowak

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym):

 1. dr inż. Dariusz Klepacki - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
 2. dr inż. Wiesława Malska - przedstawiciel NSZZ "Solidarność"