Graduacja 2017

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek
serdecznie zaprasza na

uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów magisterskich
28 października 2017 r. (sobota)
godz. 12.00, sala A-61 (ul. W. Pola 2)


Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów podczas uroczystej GRADUACJI jest:

  1. obrona pracy magisterskiej w okresie od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
  2. rejestracja uczestnictwa w Graduacji za pośrednictwem formularza internetowego – do 16 października br.,
  3. rozliczenie się do dnia 16 października 2017 roku z właściwym dziekanatem, gdzie należy złożyć uzupełnioną kartę obiegową, legitymację i odebrać odpisy dyplomu wraz z suplementem do dyplomu.

Uczestnictwo w uroczystości jest nieodpłatne. Absolwenci powinni przybyć około 30 minut przed rozpoczęciem Graduacji. W celu przygotowania się do uroczystości, absolwenci powinni w dniu uroczystości zgłosić się do dziekanatu po odbiór biretu.

Informujemy, że podczas Graduacji, Władze wręczą Absolwentom dyplomy. Osoby, które odebrały już oryginały dyplomów, zachęcamy również do uczestnictwa w Graduacji – wówczas otrzymają z rąk Władz list gratulacyjny.

Do udziału w uroczystości, zapraszamy także Rodzinę i Przyjaciół tegorocznych absolwentów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o udział do 2 osób towarzyszących.

Graduacja będzie okazją do ponownego spotkania się po obronach prac dyplomowych. Po Graduacji, serdecznie zapraszamy na pamiątkową sesję fotograficzną w todze i birecie.

W przypadku rezygnacji z udziału w graduacji, uprzejmie prosimy o e-mail do dnia 20 października 2017 r. na adres: pondel@prz.edu.pl, w tytule wpisując GRADUACJA – REZYGNACJA.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!