Sukcesy Wydziału

Studenci WEiI wśród twórców zwycięskiego łazika marsjańskiego

Rzeszowski Legendary Rover Team zwyciężył w zawodach łazików marsjańskich University Rover Challenge 2016. Legendary IV przygotowany przez studentów Politechniki Rzeszowskiej zajął pierwsze miejsce na zawodach University Rover Challenge 2016. (szczegóły)

 

Zwycięska drużyna to studenci Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Chemicznego.

Zespół studentów z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki to członkowie dwóch kół naukowych działających na WEiI:

 

Koło ROBO

 inż. Paweł Mielniczek

inż. Paweł Grad

inż. Sebastian Halota

Koło KOD

inż. Radosław Gancarz

Maciej Kołodziej

Jan Kowalski

 

W tegorocznej edycji University Rover Challenge 2016 Wydział Elektrotechniki i Informatyki reprezentowali: inż. R. Gancarz, inż. S. Halota, inż. P. Mielniczek, inż. P. Grad.

GRATULUJEMY!

Pozytywna ocena kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Uchwała Nr 302/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "elektronika i telekomunikacja" prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Pozytywna ocena kierunku ELEKTROTECHNIKA

Uchwała Nr 745/2006 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "elektrotechnika" prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Pozytywne oceny kierunku INFORMATYKA

Uchwała Nr 303/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "informatyka" prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

 

 

Uchwała Nr 836/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 września 2004 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku "informatyka" prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.