Strona: Księga jakości i procedury / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Księga jakości i procedury

Księga jakości

Procedury WSZJK:

1. Ankietyzacja w systemie USOS [pdf]

2. Hospitacje zajęć dydaktycznych [pdf]

3. Archiwizacja prac kontrolnych [pdf]

4. Przegląd programu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu [pdf]