Strona: elektronika i telekomunikacja / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

elektronika i telekomunikacja

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), profil ogólnoakademicki.

dsc_0971_fot_arkadiusz_surowiec_prz.jpg

fot. A. Surowiec

Ukończenie kierunku elektronika i telekomunikacja da Ci wiedzę i umiejętności pozwalające na zatrudnienie i sprawne funkcjonowanie zawodowe we wszystkich działach gospodarki, wymagających wysokokwalifikowanych kadr inżynierskich ze znajomością nowoczesnych technik i technologii.

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja między innymi mogą znaleźć zatrudnienie przy projektowaniu, produkcji, eksploatacji i serwisie nowoczesnych urządzeń elektronicznych, przewodowych i bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych, systemów pomiarowych i diagnostycznych, w laboratoriach kontroli jakości, przy nadzorze procesów technologicznych, w służbie zdrowia, w ochronie środowiska oraz w średnim szkolnictwie zawodowym.

Jako absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja uzyskasz wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji, projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych
i cyfrowych układów, urządzeń elektronicznych oraz systemów pomiarowych, diagnostycznych
i telekomunikacyjnych. Zdobędziesz umiejętności wykonywania pomiarów oraz wykorzystania
w praktyce inżynierskiej programów i systemów komputerowych.

U nas możesz studiować kierunek elektronika i telekomunikacja wybierając jedną z trzech specjalności:

  • Elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne,
  • Telekomunikacja,
  • Urządzenia elektroniczne.

Z pewnością, kończąc studia pierwszego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja będziesz inżynierem z wykształceniem ogólnym i wiedzą techniczną, umiejętnościami i nawykami ułatwiającymi Ci dalszy rozwój kwalifikacji w przedmiotowym zakresie. Będziesz posługiwał się specjalistycznym językiem z zakresu elektroniki i telekomunikacji oraz dziedzin pokrewnych. Pozyskasz wiedzę i nabędziesz umiejętności z zakresu doboru i wykorzystania aparatury kontrolno – pomiarowej, poznasz zagadnienia radiokomunikacji. Uzyskasz doświadczenie w posługiwaniu się technikami informatycznymi i zetkniesz się z wieloma ciekawymi zagadnieniami inżynierskimi, które we współczesnym świecie znajdują szerokie zastosowanie w obszarze aktywności społeczno-gospodarczej.

Więcej informacji:  zobacz plan studiów