Strona: informatyka / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

informatyka

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), profil ogólnoakademicki.

            inf-przel-2022.jpg

fot. M. Ćmil

Ukończenie kierunku informatyka da Ci wiedzę i umiejętności w zakresie: samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych, przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu, technicznych aspektów obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, szybkiego adaptowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Studenci kierunku informatyka mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu: programowania w języku asemblera, C, C++, Java, mikroinformatyki, inżynierii systemów informatycznych, technologii internetowych, grafiki komputerowej i animacji, tworzenia baz danych w bogato wyposażonych pracowniach komputerowych.

Program studiów umożliwia przyszłemu inżynierowi zdobycie zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy oraz opanowanie warsztatu niezbędnego w pracy również dzięki możliwości zdobycia w ramach zajęć certyfikatów firm: Alcatel-Lucent, Microsoft, Oracle, IBM.

Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki, administracji i zarządzania, w firmach komputerowych zajmujących się zarówno oprogramowaniem, projektowaniem, utrzymaniem i sprzętem, oraz rozwojem systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwach.

U nas możesz studiować kierunek informatyka wybierając jedną z trzech specjalności:

  • Inżynieria systemów informatycznych,
  • Systemy i sieci komputerowe,
  • Informatyka w przedsiębiorstwie.

Z pewnością, kończąc studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka będziesz inżynierem z wykształceniem ogólnym i wiedzą techniczną, umiejętnościami i nawykami ułatwiającymi Ci dalszy rozwój kwalifikacji w zakresie informatyki.

Nabędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie: tworzenia oprogramowania narzędziowego i systemowego, projektowania kompletnych systemów informatycznych, zadaniowych lub obiektowych, realizacji prototypu systemu, układu sieci komputerowych, opracowania oprogramowania będącego protokołem sieciowym, interfejsem komunikacyjnym czy oprogramowaniem narzędziowym.

Więcej informacji:  zobacz plan studiów