Oferta usług badawczych

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

Nazwa aparatury
(rodzaj usługi)

Możliwości badawcze

Osoby do kontaktu

Środowisko obliczeniowe CDEGS

Projektowanie systemów uziemień i urządzeń piorunochronnych. Kompleksowe obliczenia i badanie własności statycznych i dynamicznych uziemień. Wykonanie obliczeń symulacyjnych w zakresie ochrony odgromowej oraz oddziaływania zaburzeń elektromagnetycznych (EMC).

Robert Ziemba

Grzegorz Masłowski

ziemba@prz.edu.pl

tel. 17 865 13 30

Środowisko obliczeniowe EMTP-RV i EMTP/ATP

Projektowanie systemów elektroenergetycznych. Kompleksowe obliczenia układów elektrycznych i elektroenergetycznych w stanach przejściowych. Wykonanie badań symulacyjnych w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej oraz koordynacji izolacji.

Robert Ziemba

Stanisław Wyderka

ziemba@prz.edu.pl


tel. 17 865 13 30

Udarowy miernik impedancji uziemień WG-407. Mierniki Rezystancji uziemień MRU-101

Wykonanie pomiarów rezystancji uziemień oraz impedancji uziemień słupów elektroenergetycznych i rozległych obiektów.

Robert Ziemba

Grzegorz Karnas

ziemba@prz.edu.pl

tel. 17 865 13 30

Doradztwo w zakresie ochrony odgromowej

Ekspertyzy w zakresie ochrony odgromowej zgodnej z normami serii PN-EN 62305

Grzegorz Masłowski

Robert Ziemba

Stanisław Wyderka

ziemba@prz.edu.pl

tel. 17 865 13 30

Mobilny miernik 3D pola elektromagnetycznego Maschek ESM-100 z funkcją archiwizacji wyników pomiarów

Pomiary i rejestracja natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w zakresie od 16,7Hz do 400kHz występującego w pobliżu linii elektroenergetycznych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Mariusz Gamracki

Robert Ziemba

tel. 17 865 12 98

mgamrac@prz.edu.pl

 

Analizator widma typu Real Time RSA 5106 A i oscyloskop cyfrowy DPO 5204

Zaawansowana analiza czasowa i widmowa sygnałów niestacjonarnych.

Kamil Filik

kfilik@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 98

Grzegorz Karnas

gkarnas@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 43

Generatory mobilne:

Typ  GUP 100 – 8/20

Typ  GUP 80/10

 (udary krótkotrwałe)

Badanie odporności obiektów na udary prądowe:

typ 1 - przebieg oscylacyjny o amplitudzie prądu do 100 kA,

typ 2–przebieg aperiodyczny 8/20 µs o wartości szczytowej prądu do 60 kA,

typ 3–przebieg aperiodyczny 10/350 µs o wartości szczytowej prądu do 3 kA.

Lesław Karpiński

lkarpinski@prz.edu.pl

Robert Ziemba

Stanisław Wyderka


ziemba@prz.edu.pl

tel. 17 865 13 30

Generator mobilny

Typ  GUP  – 10/100

(udar długotrwały)

Badanie odporności obiektów na piorunowy udar prądowy długotrwały o czasie trwania od 10 do 100ms i o amplitudzie  prądu ~ 100 A

Lesław Karpiński

lkarpinski@prz.edu.pl

Robert Ziemba

Stanisław Wyderka

ziemba@prz.edu.pll

tel. 17 865 13 30

Generator napięciowy

Typ  TGUN  – 300

Badanie odporności obiektów na udar napięciowy 1,2/50 o amplitudzie  do 300kV

Lesław Karpiński

lkarpinski@prz.edu.pl

Robert Ziemba

Stanisław Wyderka

ziemba@prz.edu.pl

tel. 17 865 13 30

Zestaw generatorów

 i wzmacniaczy (przebiegi sinusoidalne i dobrane arbitralnie)

Generacja przebiegów napięciowych o dowolnym kształcie w zakresie do ±60 V (prąd maksymalny do 10 A, pasmo 0-150 kHz).

Generacja przebiegów sinusoidalnych z możliwością modulacji (pasmo w zakresie 9kHz-1GHz).

Badania zaburzeń przewodzonych zgodne z normą IEC 61000-4-6 (pasmo 150kHz-230MHz).

Kamil Filik

kfilik@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 98

Grzegorz Karnas

gkarnas@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 43

Generatory lotnicze 1 (generator udarów pojedynczych)

Badania odporności awioniki na indukowane pojedyncze udary prądowe oraz napięciowe. Testy zgodne z normą DO-160 (sekcja 22). Zakres napięciowy: 125V-3200V (maksymalny prąd 6,4 kA). Przebiegi udarowe typu: W1,W4,W5A,W5B.

Lesław Karpiński

lkarpinski@prz.edu.pl

Kamil Filik

kfilik@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 98

Generatory lotnicze 2 (generator udarów wielokrotnych)

Badania odporności awioniki na indukowane wielokrotne udary prądowe oraz napięciowe. Testy zgodne z normą DO-160 (sekcja 22). Zakres napięciowy: 75V-1600V (maksymalny prąd 2 kA). Przebiegi udarowe typu: W1,W4,W5A,W5B.

Lesław Karpiński

lkarpinski@prz.edu.pl

Kamil Filik

kfilik@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 98

Generatory lotnicze 3 (generator „paczek” udarów szybkozmiennych)

 

 

 

Badania odporności awioniki na indukowane przebiegi typu burst. Testy zgodne z normą DO-160 (sekcja 22). Zakres napięciowy: 40V-3200V. Przebiegi udarowe typu: W2,W3.

Lesław Karpiński

lkarpinski@prz.edu.pl

Kamil Filik

kfilik@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 98

Kolorowa, szybka kamera Photron SA5

Szybka rejestracja wideo oraz analiza zjawisk szybkozmiennych (do 7000 klatek na sekundę w rozdzielczości 1024px:1024px, do 1 miliona klatek na sekundę w mniejszej rozdzielczości, nagrania w kolorze).

Grzegorz Karnas

gkarnas@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 43

Stanowisko pomiarowe do badań jakości energii elektrycznej

Badanie wpływu urządzeń elektrycznych/elektronicznych na sieć energetyczną, badanie układów przekształtnikowych pod względem jakości generowanego napięcia

Witold Posiewała

wposiew@prz.edu.pl

tel. 17 865 17 70

Środowiska obliczeniowe IES: Electro, Coulomb, Magneto, Faraday, Amperes.

 

www.integratedsoft.com

Numeryczne wyznaczanie pola elektromagnetycznego w układach liniowych i nieliniowych, o geometriach 2D/RS i 3D, z różnymi warunkami brzegowymi, metodami FEM i BEM. Symulacje jednorazowe i parametryczne, w dziedzinie czasu oraz w zakresie niskich częstotliwości, dla różnych wymuszeń prądowych i napięciowych, z uwzględnieniem prądów wirowych i zjawiska naskórkowości. Obliczanie indukcyjności, pojemności, sił, strumieni, energii pól itp. Obszary zastosowań to m.in. projektowanie i symulacja urządzeń elektrycznych oraz elementów elektronicznych.

Antoni Szczepański,

Mariusz Trojnar


aszczep@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 98

Środowiska obliczeniowe PSpice, LTspice, Tina i inne.

 

Numeryczne i symboliczne analizy obwodów elektrycznych i elektronicznych, liniowych i nieliniowych. Symulacje jednorazowe i parametryczne (np. w aspekcie wrażliwości, transmitancji), w dziedzinie czasu, częstotliwości, dla różnych wymuszeń prądowych i napięciowych, przy zerowych lub niezerowych warunkach początkowych. Obszary zastosowań to m.in. projektowanie i symulacja układów i urządzeń elektrycznych oraz elementów elektronicznych.

Antoni Szczepański,

Mariusz Trojnar

aszczep@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 98

trojnar@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 94

Doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł energii

 

 

 

 

Ekspertyzy w zakresie projektowania, pomiary i symulacje turbin wiatrowych, generatorów elektrycznych przeznaczonych do turbin wiatrowych, układów przekształtników energoelektronicznych oraz ich sterowania.

Lesław Gołębiowski

Marek Gołębiowski

Damian Mazur

yegolebi@prz.edu.pl

tel. 178651431

Doradztwo w zakresie Smart Grid i Smart Metering

Ekspertyzy w zakresie sieci SmartGrid  i sieci informatycznych oraz ich ochrony i bezpieczeństwa.

Lesław Gołębiowski

Marek Gołębiowski

Damian Mazur

yegolebi@prz.edu.pl

tel. 178651431

Doradztwo w zakresie systemów informatycznych dla przedsiębiorstw

Projektowanie systemów informatycznych. Dobór rozwiązań integracyjnych. Pomoc w procesach przed wdrożeniowych i wdrożeniowych.

Witold Posiewała

Grzegorz Drałus

wposiew@prz.edu.pl

tel. 17 865 17 70

Doradztwo w zakresie energoelektroniki

Ekspertyzy i projektowanie układów energoelektronicznych, w tym: przekształtników wielopulsowych niesterowanych, przekształtników o obniżonej zawartości wyższych harmonicznych w prądach sieci, przekształtników wielopoziomowych, przekształtników o liczbie faz większej niż trzy.

Ekspertyzy z zakresu transformatorów i autotransformatorów w tym wielofazowych.

Lesław Gołębiowski

Marek Gołębiowski

Damian Mazur

yegolebi@prz.edu.pl

tel. 178651431

Doradztwo w zakresie maszyn elektrycznych i ich sterowania

Ekspertyzy i projektowanie maszyn indukcyjnych, synchronicznych z magnesami stałymi oraz maszyn reluktancyjnych, maszyn wielofazowych przy trzech i większej ilości faz. Obliczenia konstrukcyjne i obwodowo polowe maszyn elektrycznych w tym: analizy  elektromagnetyczne, wytrzymałościowe i termiczne.

Projektowanie algorytmów sterowania maszyn elektrycznych oraz przekształtników. Np. sterowanie optymalne, szybkie sterowanie przy wykorzystaniu charakterystyk, DTC, FOC itd.

Lesław Gołębiowski

Marek Gołębiowski

Damian Mazur


yegolebi@prz.edu.pl

tel. 178651431

Doradztwo w zakresie systemów elektromechanicznych z drganiami sprężystymi.

Ekspertyzy i synteza napędu elektrycznego, hamującego drgania sprężyste spowodowane nie sztywnością elementów  mechanizmu przekazywania ruchu.

Jarosław Maruszczak

jamaru@prz.edu.pl

tel. 177432469

Doradztwo w zakresie układu regulacji automatycznej  procesu technologicznego w trakcie ciągłego wpływania przypadkowych zakłóceń.

Ekspertyzy stochastycznych systemów. Synteza stochastycznych systemów automatycznego sterowania  na podstawie funkcji ryzyka

 

Jarosław Maruszczak

jamaru@prz.edu.pl

tel. 177432469

Zakład Systemów Złożonych

Stanowisko badawcze do aktywnej redukcji drgań

Stanowisko jest przygotowane do analizy aktywnej redukcji drgań belek i płyt trójkątnych. Istnieje również możliwość analizowania struktur przestrzennych.

Adam Brański

tel. 17 856 10 74

abranski@prz.edu.pl

Zestaw rur impedancyjnych (Bruel&Kjaer)

Pomiar fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku oraz izolacyjności materiałów, np. tkanin, materiałów budowlanych.

Edyta Prędka

tel. 17 856 10 74

edytap@prz.edu.pl

Aparatura do ciągłego pomiaru hałasu: miernik poziomu dźwięku typ 2250, oprogramowania i akcesoria (Bruel&Kjaer).

Pomiar wszystkich rodzajów dźwięku i szczegółowa jego analiza.

Edyta Prędka

tel. 17 856 10 74

edytap@prz.edu.pl

Dezintegrator ultradźwiękowy

Niszczenie mikroorganizmów, tworzenie koagulantów, itd.

Adam Brański

tel. 17 856 10 74

abranski@prz.edu.pl

Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych

Doradztwo w zakresie optymalizacji i bezpieczeństwa systemów operacyjnych i bazodanowych.

 

Ocena efektywności i odporności na ataki współczesnych systemów operacyjnych i bazodanowych. Projektowanie polityki bezpieczeństwa. Dobór rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo  informacji w systemach teleinformatycznych, zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa systemów operacyjnych i bazodanowych (audyt bezpieczeństwa konfiguracji baz danych, bezpieczeństwa konfiguracji systemu operacyjnego, testy penetracyjne).

Paweł Dymora

Mirosław Mazurek

Dominik Strzałka

dymorap@prz.edu.pl

mirekmaz@prz.edu.pl

strzalka@prz.edu.pl

tel. 17 865 1104

 

Doradztwo w zakresie projektowania i optymalizacji systemów złożonych.

Badanie przepływów, wydajności, dopasowania i stabilności systemów złożonych z zastosowaniem metod termodynamiki nierównowagowej w ujęciu nieekstensywnym.

Franciszek Grabowski

fgrab@prz.edu.pl

tel. 17 865 1286

Doradztwo w zakresie projektowania i optymalizacji sieci komputerowych

Analiza wydajności urządzeń sieciowych oraz dostępnej na nich funkcjonalności.

Projektowanie wysokowydajnych sieci konwergentnych zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. Opracowywanie oraz analiza modeli sieci komputerowych.

Badanie zjawisk zachodzących w sieciach komputerowych m.in. w kontekście optymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów.

Szkolenia z zakresu projektowania, zarządzania oraz bezpieczeństwa w  sieciach komputerowych w oparciu o otwarte standardy, jak i wybrane rozwiązania komercyjne.

Andrzej Paszkiewicz

andrzejp@prz.edu.pl

Marek Bolanowski

marekb@prz.edu.pl

tel.17 865 12 99

Opracowanie koncepcji rozwoju infrastruktury teleinformatycznej.

Ekspertyzy, doradztwo, analizy w zakresie projektowania i rozbudowy systemów informatycznych klasy enterprise.

Określenie oraz klasyfikacja potrzeb.

Zdefiniowanie etapów realizacji.

Przeprowadzenie analizy dostępnych rozwiązań.

Analiza dostępnych metodyk zarządzania projektem.

Analiza korzyści.

Analiza ryzyka.

Andrzej Paszkiewicz

andrzejp@prz.edu.pl

Marek Bolanowski

marekb@prz.edu.pl

Dominik Strzałka

strzalka@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 99

Analiza możliwości rozwoju obszarów o wysokim poziomie wykluczenia cyfrowego

Identyfikacja przyczyn stanu bieżącego.

Analiza dostępnych rozwiązań.

Definiowanie planu realizacji.

Analiza skutków wprowadzonych zmian.

Andrzej Paszkiewicz

andrzejp@prz.edu.pl

Marek Bolanowski

marekb@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 99

Opracowanie nowych protokołów sieciowych

Prace w zakresie: routingu, przełączania, kolejkowania, przeciwdziałania przeciążeniom, itp.

Andrzej Paszkiewicz

andrzejp@prz.edu.pl

Marek Bolanowski

marekb@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 99

Autoryzowane szkolenia z zakresu zarządzania urządzeniami sieciowymi Cisco, Alcatel-Lucent

W zależności od potrzeb realizowane mogą być szkolenie z zakresu projektowania, konfiguracji i utrzymania środowisk sieciowych opartych o urządzenia sieciowe firm Cisco i Alcatel-Lucent. Szkolenia obejmują materiał CCNA i CCNA SECURITY w przypadku urządzeń CISCO oraz ACFE i ACSE w przypadku urządzeń Alcatel-Lucent, jak również urządzenia WLAN ALCATEL-LUCENT

Marek Bolanowski

marekb@prz.edu.pl

Andrzej Paszkiewicz

andrzejp@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 99

Testy przedwdrożeniowe typu PoC (ang. Proof of concept)

W ramach posiadanych urządzeń oraz urządzeń dostarczonych przez klienta budowane jest środowisko testowe składające się z rzeczywistych urządzeń sieciowych na bazie którego prowadzone są badania konkretnych usług, które planuje wdrożyć klient. Raport opracowany na podstawie takiej ewaluacji zawiera wnioski pozwalające na ocenę przydatności proponowanego rozwiązania przed jego zakupem i wdrożeniem.

Marek Bolanowski

marekb@prz.edu.pl

Andrzej Paszkiewicz

andrzejp@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 99

Ocena kompatybilności protokolarnej urządzeń sieciowych

Badanie kompatybilności i interoperacyjności heterogenicznych środowisk sieciowych, w tym:  badanie możliwości współpracy danego urządzenia zgodnie ze standardami sieciowymi, badanie jego kompatybilności z innymi wskazanymi urządzeniami sieciowymi w zakresie określonych protokołów i funkcjonalności, ocena jakości i zakresu  implementacji danego protokołu we wskazanym urządzeniu.

Marek Bolanowski

marekb@prz.edu.pl

Andrzej Paszkiewicz

andrzejp@prz.edu.pl

tel. 17 865 12 99

Zestawy z modułami FPGA + licencjonowane oprogramowanie Quartus I

Projektowanie i testowanie układów sterowania i automatyki przekształtników energii elektrycznej w oparciu o układy FPGA różnych rodzin

Tomasz Binkowski,

tbinkow@prz.edu.pl

tel. 178651974

Prace eksperckie i projektowe

Projektowanie i ekspertyzy z zakresu układów energoelektronicznych, szczególnie przemysłowych, ich systemów sterowania.

Analiza zastosowań nowych elementów w przekształtnikach tyrystorowych i tranzystorowych.

Wdrażanie nowych rozwiązań przekształtników w urządzeniach przemysłowych grzewczych i urządzeniach z napędami elektrycznymi.

Kazimierz Buczek,

kbuczek@prz.edu.pl,

tel. 178651771

 

Laboratorium badawcze Przekształtników Energoelektronicznych i Układów Napędowych małej mocy;

Laboratorium badawcze Układów Sterowania Przekształtników Energoelektronicznych;


Aparatura:

- precyzyjne wielokanałowe cyfrowe mierniki mocy;

oscyloskopy i rejestratory cyfrowe;

- analizatory mocy i harmonicznych

stabilizowane źródła prądu stałego;

- stabilizowana źródła prądu zmiennego;

- momentomierze  i hamownice z możliwością zadawania momentu obciążenia;

- układy sterowania (układy FPGA oraz DSP)

Badania przekształtników energoelektronicznych przeznaczonych do zasilania układów napędowych małej mocy (do 10 kW);

Badania przekształtników energoelektronicznych współpracujących z odnawialnymi źródłami energii o mocy do 10kW (elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe);

Badania oddziaływania przekształtników energoelektronicznych na linię zasilającą dla mocy do 100 kW;

Badania układów napędowych małej mocy do 3kW.

Ekspertyzy:

Układy energoelektroniczne, przekształtniki, zasilacze o mocy do 100kW

Oddziaływanie odbiorników nieliniowych na linię zasilającą

Ocena stanu technicznego układów napędowych.

 

Dariusz Sobczyński,

dsobczyn@prz.edu.pl,

tel. 178651974

 

Pakiet programowy
EMTP-ATP

Badania w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
w oparciu o ich modele cyfrowe.

Stanisław Wyderka

swyderka@prz.edu.pl

tel. 178651773

 

Prowadzenie szkoleń dla projektantów i instalatorów urządzeń ochrony odgromowej
i przeciwprzepięciowej,
z uwzględnieniem wymagań
i zaleceń aktualnych norm
i przepisów.

Stanisław Wyderka

swyderka@prz.edu.pl

tel. 178651773

Katedra Informatyki i Automatyki

Projektowanie języków dziedzinowych

Prace badawcze i doradcze w zakresie tworzenia dedykowanych języków programowania (Domain Specific Languages), kompilatorów i środowisk wykonawczych.

Jan Sadolewski
js@prz-rzeszow.pl

tel. 17 865-17-96
tel. 17 865-12-25

Stanowisko projektowania i analizy systemów czasu rzeczywistego.

Analiza, projektowanie, ewaluacja systemów czasu rzeczywistego.

Programowanie systemów czasu rzeczywistego na platformę systemów operacyjnych VxWorks, VxWorks 653.

Przygotowywanie „otoczki” systemu operacyjnego czasu rzeczywistego (podział na procesy czasu rzeczywistego wraz z oprogramowaniem interfejsów komunikacyjnych RS232, CAN, Ethenet/TCP/IP ) dla rozproszonych aplikacji sterujących.

Symulacja i analiza systemów czasu rzeczywistego z zastosowaniem sieci Petriego.

Sławomir Samolej
ssamolej@prz.edu.pl
tel. 17 865-14-86

Doradztwo w zakresie strojenia przemysłowych regulatorów PID

Ekspertyzy i projektowanie przemysłowych układów sterowania
z wykorzystaniem regulatorów PID (dobór nastaw, samostrojenie).  

Leszek Trybus

ltrybus@prz.edu.pl

tel. 17 865-15-52

Zbigniew Świder

swiderzb@prz.edu.pl

tel. 17 865-15-49

Doradztwo w zakresie rozproszonych systemów sterowania

Ekspertyzy i projektowanie rozproszonych systemów sterowania (konfigurowanie układu sterowania
w językach normy IEC 61131-3, komunikacja pomiędzy sterownikami).

Leszek Trybus

ltrybus@prz.edu.pl

tel. 17 865-15-52

Zbigniew Świder

swiderzb@prz.edu.pl

tel. 17 865-15-49

Andrzej Stec

astec@prz.edu.pl

tel. 17 865-17-93

Opracowywanie
i testowanie przemysłowych protokołów komunikacyjnych

Modelowanie i analiza protokołów komunikacyjnych (przewodowych
i bezprzewodowych).

Leszek Trybus

ltrybus@prz.edu.pl

tel. 17 865-15-52

Dariusz Rzońca

drzonca@prz.edu.pl

tel. 17 865-17-17-68

Licencja na oprogramowanie CPDev

Integracja oprogramowania CPDev
z firmwarem projektowanych sterowników PLC, uruchamianie programów normy IEC 61131-3.

Leszek Trybus

ltrybus@prz.edu.pl

tel. 17 865-15-52

Doradztwo w zakresie konfigurowania przemysłowych sterowników logicznych PLC

Ekspertyzy i projektowanie przemysłowych układów sterowania
z wykorzystaniem sterowników PLC (sekwencje startowe i rozruchowe, linie technologiczne, procesy wsadowe)

Leszek Trybus

ltrybus@prz.edu.pl

tel. 17 865-15-52

Zbigniew Świder

swiderzb@prz.edu.pl

tel. 17 865-15-49

Andrzej Stec

astec@prz.edu.pl

tel. 17 865-17-93

Zestawy z układami FPGA Xilinx, stacja REECO do lutowania
i rozlutowania elementów BGA, oprogramowanie Xilinx ISE Design Suite, Xilinx Vivado Design Suite, Altium Designer.

Projektowanie systemów cyfrowych SoC oraz realizacja specjalizowanych mikroprocesorów w oparciu o układy FPGA. Projektowanie prototypowych wielowarstwowych obwodów drukowanych z układami FPGA. Lutowanie i rozlutowywanie elementów w obudowach BGA, LGA i innych.

Zbigniew Hajduk

zhajduk@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-14-86

Doradztwo i prace projektowe w zakresie diagnostyki technicznej i medycznej

Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej do predykcji, rozpoznawania lub odkrywania relacji i reguł dla zarejestrowanych danych. Analiza związków przyczynowo-skutkowych. Systemy wspomagania decyzji w medycynie i technice.

Jacek Kluska

jacklu@prz.edu.pl

tel. 17 865-16-86

Oprogramowanie CPN Tools

Modelowanie i analiza symulacyjna systemów dyskretnych,
w szczególności systemów produkcyjnych, przy użyciu pakietu CPN Tools (czasowe kolorowane sieci Petriego)

Andrzej Bożek

abozek@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-15-92

Oprogramowanie TwinCAT 2 i TwinCAT 3 + biblioteki;

Urządzenia automatyki Beckhoff (komputer przemysłowy C6920; sterowniki embedded PC CX1000, CX9000, CP6601; sterowniki PLC BC8150, BX9000; moduły komunikacyjne BK9050, EK1100; stanowisko
z serwomechanizmem AX5000 i sterownikiem CX1020; przemysłowy panel dotykowy 15’’; różnego rodzaju moduły we/wy dla magistrali K-Bus / E-Bus)

Projektowanie i programowanie przemysłowych systemów sterowania opartych na infrastrukturze sprzętowej firmy Beckhoff i oprogramowaniu TwinCAT 2 / TwinCAT 3. Integracja systemów automatyki przemysłowej
z systemami informatycznymi. Projektowanie zaawansowanych przemysłowych systemów sterowania z wykorzystaniem pakietu TwinCAT3 i Matlab/Simulink (w tym Stateflow).

Tomasz Żabiński

tomz@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-17-66


Andrzej Bożek

abozek@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-15-92

Tomasz Mączka

tmaczka@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-17-66

Oprogramowanie: Matlab / Simulink / Stateflow

Karty pomiarowo-sterujące Inteco / National Instruments

TwinCAT 3, IPC Beckhoff.

Doradztwo w zakresie technologii szybkiego prototypowania systemów sterowania
z wykorzystaniem oprogramowania Matlab/Simulink/Stateflow. Dobór
i strojenie regulatorów dla systemów mechatronicznych i przemysłowych. Szybkie prototypowanie systemów sterowania na platformie docelowej – TwinCAT 3, Matlab/Simulink i systemy firmy Beckhoff

Tomasz Żabiński

tomz@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-17-66

Andrzej Bożek

abozek@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-15-92

Prace badawcze
i projektowe

Oprogramowanie: Wonderware MES, qcadoo MES

Sprzęt: urządzenia i oprogramowanie automatyki przemysłowej firmy Beckhoff; przemysłowy system lokalizacji obiektów RTLS Ubisense/Astec przeznaczony dla hal produkcyjnych; przemysłowy kolektor danych Motorola MC9090 z akcesoriami

Doradztwo w zakresie projektowania implementowania i wdrażania systemów monitorowania i sterowania produkcją (MES) przeznaczonych dla przedsiębiorstw produkcyjnych, w tym koncepcja Przemysłu 4.0.

Tomasz Żabiński

tomz@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-17-66

Tomasz Mączka

tmaczka@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-17-66

Andrzej Bożek

abozek@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-15-92

 

Prace badawcze
i projektowe

Oprogramowanie: Statistica, , Weka, Matlab/Simulink, TwinCAT 3

Sprzęt: przemysłowe czujniki przyspieszenia Hansford HS-100; frezarka CNC expertMill VMC-0600 PLUS z systemem sterowania SINUMERIK 802D; system testowania dokładności kształtowej obrabiarek Renishaw BallBar QC20-W; IPC Beckhoff

Projektowanie inteligentnych systemów monitorowania, diagnozowania i nadzorowania procesów technologicznych (frezowanie, wiercenie, toczenie, kucie na zimno) i urządzeń produkcyjnych (obrabiarki CNC).

 

Tomasz Żabiński

tomz@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-17-66

 

Tomasz Mączka

tmaczka@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-17-66

Prace badawcze
i projektowe

Sprzęt: elastyczne gniazdo produkcyjne:

- maszyna CNC (expertMill VMC-0600 PLUS) + robot (SCROBOT-ER 9Pro)
z modułem sterującym + ruchoma baza liniowa robota z napędem (Linear Slidebase Belt-Drive) + komputer all-in-one (Dell Vostro 320) + kamera systemu wizyjnego (Logitech USB) + stół przestawny dla robota
i systemu wizyjnego;

- laboratoryjny model zautomatyzowanego magazynu z robotem Kawasaki FS03N
i systemem wizyjnym (Balluff BVS001N);

- mobilne obiekty latające

- przemysłowy system lokalizacji obiektów RTLS Ubisense/Astec przeznaczony dla hal produkcyjnych

Projektowanie i implementacja zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, w tym zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0.

Tomasz Żabiński

tomz@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-17-66

 

Tomasz Mączka

tmaczka@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-17-66

 

Andrzej Bożek

abozek@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-15-92

 

Prace badawcze
i projektowe

Oprogramowanie: Statistica, , Weka

Pakiety Wonderware MES, qcadoo MES

Opracowanie i wdrażanie rozwiązań
z zakresu automatycznego pozyskiwania wiedzy z danych pochodzących z systemów produkcyjnych (ERP, MES)
z wykorzystaniem technik drążenia danych i metod inteligencji obliczeniowej.

Tomasz Żabiński

tomz@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-17-66

Tomasz Mączka

tmaczka@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-17-66

Prace badawcze
i projektowe

 

Oprogramowanie: Matlab, Scilab, ILOG, CPN Tools, JADE,

Metody optymalizacji.

Projektowanie algorytmów optymalizacyjnych, w szczególności dotyczących szeregowania zadań.

Inteligencja obliczeniowa, systemy wspomagania decyzji.

Marian Wysocki

mwysocki@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-15-83

tel. 17 865-12-25

Andrzej Bożek

abozek@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-15-92

Mariusz Oszust

moszust@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-16-14

Doradztwo w zakresie zastosowań przetwarzania i rozpoznawania obrazów.

Wizja komputerowa.

Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów.

Systemy multimedialne.

Systemy wspomagające interakcję człowiek-komputer.

Zastosowania technologii informatycznych w urządzeniach
i układach dla osób niepełnosprawnych.

.

 

Marian Wysocki

mwysocki@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-15-83

tel. 17 865-12-25

Tomasz Kapuściński

tomekkap@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-16-14

Joanna Marnik

jmarnik@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-16-14

Mariusz Oszust

moszust@kia.prz.edu.pl

tel. 17 865-16-14

Doradztwo w zakresie doboru układów zasilania UPS

Ekspertyzy w zakresie układów zasilania bezprzerwowego UPS oraz dobór rozwiązań.

Kazimierz Lal

klal@prz.edu.pl

tel. 17 865-17-67

Audyty systemów informatycznych

Audyty systemów informatycznych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Jednostek Służby Zdrowia oraz Banków Spółdzielczych przez Rzeczoznawcę IR SEP.

Kazimierz Lal

klal@prz.edu.pl

tel. 17 865-17-67

Prace eksperckie z zakresu „maszyn i systemów cyfrowych”

Przygotowanie ekspertyz z zakresu „maszyn i systemów cyfrowych” –
w tym doradztwo przy opracowywaniu SIWZ oraz rozstrzyganiu przetargów na zakup sprzętu komputerowego
a także oprogramowania systemowego i użytkowego przez Rzeczoznawcę IR SEP.

Kazimierz Lal

klal@prz.edu.pl

tel. 17 865-17-67

Doradztwo w zakresie systemów informatycznych dla Banków Spółdzielczych

Projektowanie systemów informatycznych. Dobór rozwiązań integracyjnych. Pomoc w procesach przed wdrożeniowych
i wdrożeniowych.

Kazimierz Lal

klal@prz.edu.pl

tel. 17 865-17-67

Środowisko obliczeniowe – klaster Linux-MOSIX

Obliczenia z wykorzystaniem środowiska klastrowego (High Performance Linux) na bazie biblioteki MPI. Kompilacja kodów
i uruchamianie obliczeń gruboziarnistych w architekturze wielowęzłowej.

Kazimierz Lal

klal@prz.edu.pl

Tomasz Rak

trak@prz.edu.pl

tel. 17 865 17 67

Doradztwo w zakresie systemów sterowania i komputerowych sieci przemysłowych, bezpieczeństwa systemów

Doradztwo w zakresie: bezpieczeństwa systemów komputerowych; eksploatacji i diagnostyki komputerowych sieci przemysłowych, przemysłowych systemów sterowania; projektowania programów sterowania w języku FBD.

Marcin Bednarek

bednarek@prz.edu.pl

tel. 17 865-15-43

Doradztwo w zakresie projektowania
i implementacji bazodanowych systemów informatycznych dla przedsiębiorstw

Projektowanie i implementacja relacyjnych baz danych.

Projektowanie aplikacji bazodanowych z zastosowaniem diagramów języka UML.

Implementacja aplikacji bazodanowych w technologii Java EE.

Inżynieria odwrotna aplikacji bazodanowych (sporządzanie dokumentacji technicznej na podstawie kodu).

Grzegorz Dec

gdec@prz-rzeszow.pl

tel. 17 856-14-26

Modelowanie i badanie efektywności rozproszonych systemów informatycznych.

Modelowanie rozproszonych systemów informatycznych metodami formalnymi, symulacja, szacowanie efektywności systemów istniejących i projektowanych.

Wojciech Rząsa

wrzasa@prz-rzeszow.pl,  

tel. 17 865-17-68

Dariusz Rzońca

drzonca@prz-rzeszow.pl,

tel. 17 865-17-68

Modelowanie i badanie efektywności rozproszonych systemów automatyki przemysłowej.

Modelowanie metodami formalnymi rozproszonych systemów automatyki przemysłowej, symulacja, szacowanie efektywności systemów istniejących i projektowanych.

Wojciech Rząsa

wrzasa@prz-rzeszow.pl,

tel. 17 865-17-68

Dariusz Rzońca

drzonca@prz-rzeszow.pl,

tel. 17 865-17-68

Doradztwo w zakresie budowy hurtowni danych
i aplikacji analitycznych

Projektowanie i uruchamianie efektywnych i atrakcyjnych cenowo systemów analitycznych. Rozwiązania bazujące na nowoczesnych metodach
i technikach analizy dużych zbiorów danych a jednocześnie przewidujące możliwość użycia narzędzi dostępnych na zasadach niekomercyjnych. Oferta jest skierowana głównie do małych
i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej
i służby zdrowia.

Bartosz Jędrzejec

bartoszj@prz.edu.pl

Krzysztof Świder

kswider@prz.edu.pl

 

tel. 17 865-15-48

Doradztwo w zakresie wdrożeń informatycznych systemów zarządzania.

Merytorycznego i techniczne wsparcie na etapie przygotowania firmy do wdrożenia informatycznego systemu zarządzania. Zakłada się wykorzystanie nowoczesnych metod
i technik inżynierii oprogramowania oraz przewiduje możliwość użycia atrakcyjnych cenowo narzędzi. Oferta jest skierowana głównie do małych
i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej
i służby zdrowia.

Bartosz Jędrzejec

bartoszj@prz.edu.pl

Krzysztof Świder

kswider@prz.edu.pl

Grzegorz Dec

gdec@prz.edu.pl

tel. 17 865-15-48

Prace badawczo-projektowe w zakresie systemów sterowania ruchu

Projektowanie i programowanie dedykowanych systemów sterowania ruchu opartych na platformie sprzętowej firmy Texas Instruments.

Ryszard Leniowski

lery@prz-rzeszow.pl

tel. 17 865-17-69

Prace badawczo-projektowe w zakresie robotyki medycznej.

Analiza, projektowanie i nadzór nad realizacją techniczną złożonych systemów mechatronicznych ukierunkowanych na zastosowania medyczne.

Ryszard Leniowski

lery@prz-rzeszow.pl

tel. 17 865-17-69

Analiza i modelowanie złożonych układów dynamicznych.

Merytoryczne wsparcie w zakresie modelowania matematycznego
i komputerowej symulacji założonych układów dynamicznych, obejmujących obiekty sztywne, elastyczne i płyny. Symulacja kolizji obiektów
w przestrzeni 3D na platformie CP+GPU.

Ryszard Leniowski

lery@prz-rzeszow.pl

tel. 17 865-17-69

Prace badawczo-projektowe w zakresie grafiki komputerowej
i animacji

Merytoryczne wsparcie w zakresie tworzenia oprogramowania graficznego wykorzystującego biblioteki i zasoby udostępniane przez konsorcjum Khronos Group Inc.

Ryszard Leniowski

lery@prz-rzeszow.pl

 

17 865-17-69

Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC:

 

Pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych w komorze semi-bezechowej dla obiektów o wadze do 1000kg i obciążalności obwodów prądowych do 63A.

 

Pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych (20Hz÷200MHz) i promieniowanych (30MHz÷18MHz), w komorze semi-bezechowej z uwzględnieniem wymagań standardów cywilnych (EN 55011,-14, -15, -22 ), wojskowych (MIL-STD461, NO-06-A200, NO-06-A500) i lotniczych (DO-160).
Pomiary emisji harmonicznych prądów zasilających oraz wahań i migotania światła dla odbiorników jedno i trójfazowych zgodnie z wymaganiami m.in. standardów EN 61000-3-2, -3-3, -3-11, 3-12.

Wiesław Sabat,

wsabat@prz.edu.pl,

tel. 17-8544708

 

Kazimierz Kuryło,

kkurylo@prz.edu.pl,

tel. 17-8544708

 

Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC:

 

Pomiary odporności urządzeń na zaburzenia elektromagnetyczne przewodzone i promieniowane dla obiektów o wadze do 1000kg i obciążalności obwodów prądowych do 63A

Pomiar odporności urządzeń na pola elektromagnetyczne o natężeniu do 10V/m zgodnie z wymaganiami standardu EN 61000-4-3.
Pomiar odporności urządzeń na udary, zgodnie z wymaganiami standardów EN 61000-4-5, serii szybkich przejściowych stanów nanosekundowych 5/50 ns, zgodnie z wymaganiami standardów EN 61000-4-4.
Pomiar odporności urządzeń na zapady, zaniki i zmiany napięcia zasilającego w obwodach jedno i trójfazowych zgodnie z wymaganiami standardów EN 61000-4-11.
Pomiar odporności urządzeń na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwościach radiowych, wstrzykiwane do obwodów zasilania i sterowania, w zakresie częstotliwości od 9kHz do 400 MHz, do aplikacji CDN, BCI, stripline zgodnie z wymaganiami m.in. standardów EN 61000-4-6, DO 160, MIL STD 461 D/E/F.
Pomiar odporności urządzeń na zaburzenia przewodzone asymetryczne "common-mode" od 0 Hz do 150 kHz zgodnie z wymaganiami standardu EN 61000-4-16.
Pomiar odporności urządzeń na wyładowania elektrostatyczne o poziomie udaru do 30 kV, zgodnie z wymaganiami standardu EN 61000-4-2.

Wiesław Sabat,

wsabat@prz.edu.pl,

tel. 17-8544708

 

Kazimierz Kamuda,

kazik@prz.edu.pl,

tel. 17-8544708

 

Dariusz Klepacki,

dklepa@prz.edu.pl,

tel. 17-8544708

 

Laboratorium techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID:

 

Systemy RFID

Kompleksowe badania efektywności funkcjonowania pojedynczych i wielokrotnych systemów RFID w obszarze ich uwarunkowań energetycznych (polowych, elektrycznych) i komunikacyjnych,

Prace eksperckie w zakresie rozwiązywanie problemów techniki RFID w systemach zabezpieczeń i kontroli dostępu,

Badania funkcjonowania systemów RFID w stanach statycznych i dynamicznych,

Planowanie procesów automatycznej identyfikacji obiektów z zastosowaniem techniki RFID,

Usługi eksperckie w zakresie analizy rynku oraz opracowania i wdrożenia systemów RFID w typowych i nietypowych obszarach ich zastosowania

Piotr Jankowski-Mihułowicz,

pjanko@prz.edu.pl,

tel. 17-8544708

 

Laboratorium techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID:

 

Urządzenia techniki RFID

Projektowanie i prototypowanie urządzeń stanowiących elementy systemów RFID (identyfikatorów, czytników/programatorów i ich anten) z uwzględnieniem docelowego procesu automatycznej identyfikacji obiektów.

Testowanie identyfikatorów, czytników/programatorów i ich anten z uwzględnieniem efektywności energetycznej i komunikacyjnej, a także użyteczności tych urządzeń w docelowym procesie automatycznej identyfikacji obiektów.

Piotr Jankowski-Mihułowicz,

pjanko@prz.edu.pl,

tel. 17-8544708

 

Laboratorium techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID:

 

Technika antenowa

Prace eksperckie w zakresie projektowania i prototypowania anten planarnych, realizowanych przy użyciu różnych technologii (PCB, LTCC, druku strumieniowego), oraz anten przewodowych

Terenowe i laboratoryjne (w komorze bezechowej) pomiary parametrów i charakterystyk anten

Piotr Jankowski-Mihułowicz,

pjanko@prz.edu.pl,

tel. 17-8544708

 

Laboratorium techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID:

 

Telefonia komórkowa

Prace eksperckie w zakresie budowy i rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowej.

Pomiary parametrów pola elektromagnetycznego działających stacji bazowych.

Piotr Jankowski-Mihułowicz,

pjanko@prz.edu.pl,

tel. 17-8544708

 

Laboratorium zintegrowanych mikro- i nanotechnologii elektro-nicznych HYBRID

Prace projektowe w zakresie opracowania układów i systemów  elektronicznych z wykorzystaniem standardowych podłoży PCB (w tym wielowarstwowych), nisko- i wysoko współwypalanej ceramiki (LTCC, HTCC), z zastosowaniem druku strumieniowego i technik naparowywania próżniowego.

Mariusz Węglarski,

wmar@prz.edu.pl,

tel. 17-8544708

 

 

 Katedra Metrologii I Systemów Diagnostycznych

Pomiary mocy i energii elektrycznej

 

Trójfazowe liczniki wzorcowe zasilacze napięciowe i prądowe mocy.

Kalibrator mocy. Tester aparatury energetycznej.

Dokładne pomiary mocy i energii.

Sprawdzenie i wzorcowanie przyrządów do pomiaru mocy i energii elektrycznej.

Ekspertyzy liczników energii elektrycznej.

Konstrukcje układów do pomiaru mocy i energii elektrycznej.

Adam Kowalczyk

tel. 178651231

kowadam@prz.edu.pl

Pomiary temperatury i wilgotności

Zestaw czujników wzorcowych, mostki do kalibracji czujników temperatury, przyrządy do dokładnych pomiarów temperatury, piec kalibracyjny. Kamery termograficzne.

Sprawdzanie i wzorowanie czujników i mierników temperatury.

Pomiary i modelowanie pól temperaturowych obiektów biologicznych i technicznych.

Konstrukcje układów do pomiaru temperatury.

 

Adam Kowalczyk

tel. 178651231

kowadam@prz.edu.pl

Badanie przekładników prądowych i napięciowych

Tester przekładników.

Komparator prądowy.

Obciążenia nominalne.

Wyznaczanie błędów prądowych i kątowych przekładników prądowych. Konstrukcje układów pomiarowych do badania przekładników.

Adam Kowalczyk

tel. 178651231

kowadam@prz.edu.pl

Pomiary i analiza sygnałów stochastycznych.

Badania wiroprądowe.

Badania wibroakustyczne.

Analizator widma i parametrów statystycznych sygnałów. Zestawy do badań wiroprądowych. Urządzenia mobilne do pomiarów akustycznych i wibracji.

Zastosowania nowych metod pomiarowego przetwarzania sygnałów stochastycznych.

Pomiary wibroakustyczne w zastosowaniach przemysłowych.

Konfiguracja i konstrukcja aparatury do specjalistycznych zadań pomiarowego przetwarzania i analizy danych.

Adam Kowalczyk

tel. 178651231

kowadam@prz.edu.pl

Tomografia elektro-impedancyjna. Weryfikacja systemów akwizycji danych pomiarowych.

 

Systemy pomiarowe NATIONAL INSTRUMENTS.

Przemysłowe zastosowania tomografii elektroimpedancyjnej.

Badanie i ocena dokładności torów i systemów akwizycji danych pomiarowych.

Konstrukcje komputerowych i mikroprocesorowych systemów do pomiaru wybranych wielkości fizycznych.

Adam Kowalczyk

tel. 178651231

kowadam@prz.edu.pl

Cyfrowa rejestracja i analiza wybranych sygnałów fizjologicznych

System pomiarowy CULBORN INSTRUMENTS.

Prace badawcze w zakresie nowych technik w przetwarzaniu wybranych sygnałów biomedycznych.

Adam Kowalczyk

tel. 178651231

kowadam@prz.edu.pl

Pomiary przepływów

Instalacja wymuszonego przepływu wody. Przetworniki i przyrządy do pomiaru przepływu. Generatory dla symulacji sygnałów pomiarowych. Przyrządy do analizy sygnałów.

Badanie różnych metod pomiaru przepływu w rurociągach i kanałach otwartych. Sprawdzanie przetworników przepływu cieczy i gazów.

Opracowania rozwiązań układów do pomiaru przepływu cieczy i gazów i ogólnie transportu masy.

Adam Kowalczyk

tel. 178651231

kowadam@prz.edu.pl

Badanie urządzeń z losowym algorytmem działania

Generatory sygnałów losowych, analizatory stanów logicznych, programatory.

Elektroniczny sprzęt laboratoryjny.

Badanie urządzeń z losowym algorytmem działania (automaty do gier, symulatory, itp.).

Ekspertyzy techniczne urządzeń.

Adam Kowalczyk

tel. 178651231

kowadam@prz.edu.pl

Laboratorium Badań i Kalibracji

Badanie dokładności kanałów pomiarowych z analogowym nośnikiem informacji

Referencyjny multimetr systemowy.

Wielofunkcyjny kalibrator systemowy.

Wzorcowanie mierników prądów i napięć stałych, prądów i napięć przemiennych, rezystancji.

Walidacja prototypów kanałów pomiarowych z analogowym nośnikiem informacji.

Opracowanie procedur walidacji przemysłowych procesów pomiarowych.

Roman Tabisz

tel. 178651188

rtabisz@prz.edu.pl

Badanie dokładności kanałów pomiarowych z impulsowym nośnikiem informacji

Częstościomierze i czasomierze kwarcowe systemowe.

Nastawny generator funkcyjny.

Wzorcowanie mierników czasu i częstotliwości.

Walidacja prototypów kanałów pomiarowych z impulsowym nośnikiem informacji.

Opracowanie procedur walidacji przemysłowych procesów pomiarowych.

Roman Tabisz

tel. 178651188

rtabisz@prz.edu.pl