Strona: Studia stacjonarne / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Studia stacjonarne

Nabór na studia stacjonarne

Wydział prowadzi nabór na studia stacjonarne na kierunkach:

Wykaz zagadnień na egzamin wstępny

Egzamin wstępny dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia. Link do wykazu.

Terminy egzaminu

Terminy egzaminu wstępnego na studia II stopnia. Link do terminów.

Uwaga: Informujemy, że do egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia II stopnia mogą przystąpić osoby zarejestrowane w Systemie Internetowej Rekrutacji z wniesioną opłatą rekrutacyjną.

Procedury