Podstrona: Do pobrania / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Do pobrania

Formularze

Wniosek o wpisanie na semestr z długiem dopuszczalnym

Wniosek o powtarzanie przedmiotu

Wniosek o egzamin komisyjny

Wniosek o urlop dziekański

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Wniosek o wznowienie studiów

Wniosek o wznowienie studiów na ostatni semestr i obronę pracy dyplomowej

Wniosek o zwrot opłaty

Karta obiegowa

Od dnia 18.05.2020 zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 38/2020 z dnia 18 maja 2020 obowiązuje elektroniczna karta obiegowa. Elektroniczną obiegówkę wystawia pracownik dziekanatu. Następnie jest ona wypełniana przez pracowników poszczególnych jednostek (patrz § 2 pkt 1 zarządzenia) bez udziału studenta.
Proces można śledzić na stronie USOSWeb po zalogowaniu się (Zakładki: "DLA WSZYSTKICH" -> "MOJE OBIEGÓWKI").

Zmiana tematu pracy dyplomowej

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Odwołanie od rozstrzygnięcia

Wniosek o przeniesienie lub zmianę kierunku studiów

Wniosek w sprawie uwierzytelnienia dokumentów z klauzulą RODO