Strona: Do pobrania / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Do pobrania

Uwagi:

  • Wnioski należy składać w Dziekanacie w oryginale.
  • Wnioski można również przesłać listownie na adres:
    Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
    35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 (bud. A).
  • Dokumenty przysłane jako załączniki w poczcie e-mail nie będą rozpatrywane.

Formularze

Karta obiegowa

W naszej uczelni obowiązuje elektroniczna karta obiegowa (zarządzenie Rektora nr 108/2021 z dnia 17 listopada 2021). Elektroniczną obiegówkę wystawia pracownik dziekanatu. Stan wypełnienia obiegówki można sprawdzić po zalogowaniu się na stronie USOSWeb (Zakładka: "DLA WSZYSTKICH" -> "MOJE OBIEGÓWKI").