Strona: Do pobrania / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Do pobrania

Uwagi:

  • Wnioski należy składać w Dziekanacie w oryginale.
  • Wnioski można również przesłać listownie na adres:
    Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
    35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 (bud. A).
  • Dokumenty przysłane jako załączniki w poczcie e-mail nie będą rozpatrywane.

Formularze

Wniosek o wpisanie na semestr z długiem dopuszczalnym

Wniosek o powtarzanie przedmiotu

Wniosek o egzamin komisyjny

Wniosek o urlop dziekański