Strona: Akredytacje / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Akredytacje

ocena instytucjonalna

Uchwała Nr 501/2013

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r

elektrotechnika

Uchwała Nr 745/2006

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r

informatyka

Uchwała Nr 303/2010

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr 836/2004

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 września 2004 r.

elektronika i telekomunikacja

Uchwała Nr 302/2010

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 kwietnia 2010 r.