Doktoranci

Wydział prowadzi studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia doktoranckie na kierunkach elektrotechnika i informatyka  trwają 4 lata.

Kierownik studiów:

-dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz,

tel. 17 743 2432, lgniewek@prz.edu.pl, bud. A, pokój 108.

Sekretariat studiów:

- mgr inż. Beata Szczęsna

tel. 17 865 1232, bs@prz.edu.pl, bud. A, pokój 106, 

- mgr inż. Dorota Kuźniar

tel. 17 743 2430, dorkuz@prz.edu.pl, bud.A, pokój 107.