Strona: Do pobrania / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Do pobrania

Informacja o nieobecnościach studenta na zajęciach

Informacja o nieobecnościach studenta (Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia jest zobowiązany do poinformowania Dziekana o nieusprawiedliwionych nieobecnościach na 3 kolejnych zajęciach tej samej formy)