Strona: elektrotechnika / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

elektrotechnika

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), profil ogólnoakademicki.

fot. A. Surowiec

fot. A. Surowiec

Ukończenie kierunku elektrotechnika da Ci wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawne funkcjonowanie w większości współczesnych przedsiębiorstw. Absolwenci kierunku elektrotechnika, znajdują zatrudnienie nie tylko w przedsiębiorstwach z branży elektrotechnicznej, ale wszędzie tam gdzie funkcjonują mniej lub bardziej złożone procesy technologiczne. Zatrudnią Cię koncerny energetyczne, firmy związane z automatyką napędu elektrycznego, elektroniką i informatyką przemysłową, przedsiębiorstwa elektroinstalacyjne oraz wykonawstwa sieci. Będziesz mógł pracować w biurach projektowych i badawczych, projektować układy i urządzenia elektryczne, w tym energoelektroniczne. Pracę znajdziesz w działach: utrzymania ruchu, elektrycznych i energetycznych większości przedsiębiorstw.

Jako absolwent kierunku elektrotechnika możesz ubiegać się o uzyskanie wielu uprawnień zawodowych w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych, uzyskiwać uprawnienia: budowlane, rzeczoznawcy budowlanego, specjalisty i weryfikatora SEP, biegłego sądowego, audytora energetycznego, do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków, specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej.

U nas możesz studiować kierunek elektrotechnika wybierając jedną z dwóch specjalności:

  • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej,
  • napędy elektryczne w energetyce motoryzacji i lotnictwie,
  • elektroenergetyka.

Z pewnością, kończąc studia pierwszego stopnia na kierunku elektrotechnika będziesz inżynierem, wykształconym w ogólnym zakresie wiedzy technicznej, z umiejętnościami i nawykami ułatwiającymi Ci dalszy rozwój kwalifikacji. Będziesz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu elektrotechniki i dziedzin pokrewnych. Uzyskasz doświadczenie w posługiwaniu się technikami informatycznymi w zastosowaniach ogólnych, a w szczególności inżynierskich.

Więcej informacji:  zobacz plan studiów