Praktyki studenckie

Informatyczny System Obsługi Studenckich Praktyk Zawodowych
Wejście do sytemu

Wydziałowe Biuro ds. Studenckich Praktyk Zawodowych
godziny otwarcia i inne informacje

 

Dla studentów studiów niestacjonarnych Wydziałowe Biuro będzie czynne jest w soboty zjazdowe od stycznia 2017.