Strona: Skład Rady Wydziału / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Skład Rady Wydziału

Skład Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w kadencji 2021-2024

Lp.

Dziekan jako przewodniczący, prodziekani:

1.      

dr hab. inż.

Roman

Zajdel

, prof. PRz

Dziekan, Przewodniczący

2.      

dr hab. inż.

Piotr

Bogusz

, prof. PRz

Prodziekan ds. rozwoju

3.      

dr inż.

Mirosław

Mazurek

Prodziekan ds. kształcenia

4.      

dr inż.

Witold

Posiewała

Prodziekan ds. kształcenia

 

Kierownicy katedr i zakładów wydziału:

5.

dr inż.

Tomasz

Binkowski

6.      

dr hab. inż.

Robert

Hanus

, prof. PRz

7.      

dr hab. inż.

Piotr

Jankowski-Mihułowicz

, prof. PRz

8.      

prof. dr hab. inż.

Andrzej

Kolek

9.      

dr hab. inż.

Mariusz

Korkosz

, prof. PRz

10.      

dr hab. inż.

Grzegorz

Masłowski

, prof. PRz

11.   

dr hab. inż.

Dominik

Strzałka

, prof. PRz

12.   

dr hab. inż.

Zbigniew

Świder

, prof. PRz

 

Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego:

13.   

prof. dr hab. inż.

Adam

Brański

14.   

prof. dr hab. inż.

Kazimierz

Buczek

15.   

prof. dr hab. inż.

Mykhaylo

Dorozhovets

16.   

prof. dr hab. inż.

Lesław

Gołębiowski

17.   

prof. dr hab. inż.

Jacek

Kluska

18.   

prof. dr hab. inż.

Adam

Kowalczyk

19.   

prof. dr hab. inż.

Leszek

Trybus

20.   

dr hab. inż.

Lúbomir

Beňa

, prof. PRz

21.   

dr hab. inż.

Lesław

Gniewek

, prof. PRz

22.   

dr hab. inż.

Marek

Gołębiowski

, prof. PRz

23.   

dr hab. inż.

Franciszek

Grabowski

, prof. PRz

24.   

dr hab. inż.

Zbigniew

Hajduk

, prof. PRz

25.

dr hab. inż.

Tomasz

Kapuściński

, prof. PRz

26.   

dr hab. inż.

Maciej

Kusy

, prof. PRz

27.   

dr hab. inż.

Ryszard

Leniowski

, prof. PRz

28.   

dr hab. inż.

Damian

Mazur

, prof. PRz

29.   

dr hab. inż.

Mariusz

Oszust

, prof. PRz

30.   

dr hab.

Stanisław

Pawłowski

, prof. PRz

31.   

dr hab. inż.

Jerzy

Potencki

, prof. PRz

32.   

dr hab. inż.

Jan

Prokop

, prof. PRz

33.

dr hab. inż.

Paweł

Szcześniak

, prof. PRz

34.

dr hab. inż. 

Mariusz

Węglarski

, prof. PRz

35.

dr hab. inż. 

Krzysztof

Wiktorowicz

, prof. PRz

36.   

dr hab. inż.

Stanisław

Wyderka

, prof. PRz

37.   

dr hab. inż.

Marian

Wysocki

, prof. PRz

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale wybrani po jednej osobie z każdej katedry i zakładu z grona osób zatrudnionych w danej katedrze i zakładzie:

38.   

dr inż.

Paweł

Dymora

39.   

dr inż.

Dariusz

Klepacki

40.   

dr inż.

Wiesława

Malska

41.   

dr inż.

Krzysztof

Mleczko

42.   

mgr inż.

Krystyna

Krzywdzińska-Kornak

43.   

dr inż.

Dariusz

Rzońca

44.   

dr inż.

Anna

Szlachta

, prof. PRz

45.   

dr inż.

Mariusz

Trojnar

 

kierownik administracyjny wydziału oraz dwóch przedstawicieli pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybranych z grona osób zatrudnionych na wydziale:

46.   

mgr inż.

Renata

Fularska

47.   

mgr inż.

Dorota

Kuźniar

48.   

mgr inż.

Paweł

Grzyb

 

Przedstawiciele zarządu wydziałowego samorządu studenckiego:

49.   

inż. Michał

Bazan

50.

Michał

Gancarz

51.

Wojciech

Zajączkowski

 

Po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających na wydziale:

52.   

Bogdan

Jurek

Przedstawiciel

ZZ "Solidarność"

53.   

dr inż.

Grzegorz

Błąd

Przedstawiciel

Związku Nauczycielstwa Polskiego