Strona: Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

Akty prawne:

Akty prawne PRz:

Statut PRz:

Statut Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uchwalony przez Senat PRz w dniu 27 czerwca 2019 r. z późn. zm. (t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.)

Uchwała nr 19/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. (146.11 KB, pdf) w sprawie zmiany w Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i przyjęcia tekstu jednolitego

Załącznik do Uchwały nr 19/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. (659.90 KB, pdf) Statut Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego:

Komunikaty:

Komunikat dotyczący przewodów doktorskich wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019 r