elektrotechnika

Kierunek: elektrotechnika
Specjalność: elektrotechnika

Studia magisterskie, II stopnia, 1,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), profil ogólnoakademicki.

fot. A. Surowiecfot. A. Surowiec

Studia II stopnia kierunku elektrotechnika dadzą Ci poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie elektrotechniki.  Uzyskasz wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w elektrotechnice. Będziesz potrafił posłużyć się właściwie dobranymi metodami badawczymi, posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, umożliwiającymi projektowanie i oprogramowanie zaawansowanych urządzeń lub systemów elektrycznych. Studia drugiego stopnia, dadzą Ci możliwość uczestniczenia w pracach badawczych i rozwojowych w obszarze elektrotechniki, w badaniach zjawisk związanych z przetwarzaniem energii elektrycznej. Będziesz przygotowany do wdrażania nowych technologii, projektowania innowacyjnych urządzeń elektrycznych. Dzięki tym umiejętnościom znajdziesz zatrudnienie w firmach badawczo-rozwojowych. Studia drugiego stopnia przybliżą Cię do kierowniczych stanowisk w działach elektrycznych i energetycznych wielu przedsiębiorstw.