Strona: elektrotechnika / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

elektrotechnika

Kierunek: elektrotechnika
Studia magisterskie, II stopnia, 1,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), profil ogólnoakademicki.

fot. A. Surowiecfot. A. Surowiec

Studia II stopnia kierunku elektrotechnika dadzą Ci poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie elektrotechniki.  Uzyskasz wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w elektrotechnice. Będziesz potrafił posłużyć się właściwie dobranymi metodami badawczymi, posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, umożliwiającymi projektowanie i oprogramowanie zaawansowanych urządzeń lub systemów elektrycznych. Studia drugiego stopnia, dadzą Ci możliwość uczestniczenia w pracach badawczych i rozwojowych w obszarze elektrotechniki, w badaniach zjawisk związanych z przetwarzaniem energii elektrycznej. Będziesz przygotowany do wdrażania nowych technologii, projektowania innowacyjnych urządzeń elektrycznych. Dzięki tym umiejętnościom znajdziesz zatrudnienie w firmach badawczo-rozwojowych. Studia drugiego stopnia przybliżą Cię do kierowniczych stanowisk w działach elektrycznych i energetycznych wielu przedsiębiorstw.

Drugi stopnień uzupełni i rozszerzy Twoją wiedzę i umiejętności uzyskane na studiach I stopnia o zagadnienia związane z kondycjonowaniem energii elektrycznej, przekształcaniem energii, zaawansowanymi metodami modelowania układów energetyki odnawialnej. Przygotuje i umożliwi Ci także prowadzanie badań naukowych w tych zakresach. Pozwoli uzyskać ciekawą i odpowiedzialną pracę, jako główny energetyk zakładów przemysłowych, konsultant, projektant w dziedzinie systemów wytwarzania.

Studia II stopnia dają możliwość poznania zasad gospodarki energetycznej na wspólnym rynku energetycznym Unii Europejskiej, a ponadto przekazują wiedzę o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym również małych i średnich, należących do sektora energetycznego. Uzyskasz wiedzę w zakresie współczesnych problemów energetyki jądrowej, przez co możesz uczestniczyć w rozwoju tego perspektywicznego sektora polskiej energetyki.

Studia na drugim stopniu kierunku elektrotechnika mogą być realizowane na specjalnościach:

  • Odnawialne źródła energii
  • Przetwarzanie energii elektrycznej

Więcej informacji:  zobacz plan studiów