Strona: informatyka / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

informatyka

Kierunek: informatyka
Studia magisterskie, II stopnia, 1,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), profil ogólnoakademicki.

fot. M. Bolanowskifot. M. Bolanowski

Studia II stopnia kierunku informatyka dadzą Ci poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki. Uzyskasz wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w informatyce.

Będziesz potrafił umiejętnie zastosować metody inżynierii systemów informatycznych oraz projektować złożone rozproszone systemy komputerowe, a także nabędziesz umiejętności zarządzania projektami informatycznymi.

Studia drugiego stopnia, dadzą Ci możliwość uczestniczenia w pracach badawczych i rozwojowych w obszarze informatyki, w pracach badawczych i rozwojowych w obszarze systemów informatycznych oraz tworzenia nowoczesnych aplikacji.

Będziesz przygotowany do wdrażania nowych technologii, projektowania systemów komputerowych. Dzięki tym umiejętnościom znajdziesz zatrudnienie w firmach informatycznych, działach informatyki przedsiębiorstw produkcyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń, szpitalach. i centrach administracyjnych.

Studia na drugim stopniu kierunku informatyka mogą być realizowane na specjalnościach:

  • inżynieria systemów informatycznych,
  • systemy i sieci komputerowe.

Więcej informacji:  zobacz plan studiów