Opiekunowie studentów

Opiekunowie grup studentów w roku akademickim 2017/2018
(studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Kierunek: automatyka i robotyka

EA-DI-1

dr inż. Grzegorz Drałus

EA-DI-2

dr inż. Tomasz Mączka

EA-DI-3

dr inż. Andrzej Bożek

EA-DI-4

dr inż. Tomasz Żabiński

Kierunek: elektronika i telekomunikacja

ET-DI-1

dr inż. Dariusz Klepacki

ET-DI-2

dr inż. Elżbieta Machowska-Podsiadło

ET-DI-3

dr inż. Barbara Wilk

ET-DI-4

dr inż. Grzegorz Hałdaś

Kierunek: elektrotechnika

EE-DI-1

dr inż. Jan Rodziński

EE-DI-2

mgr inż. Kazimierz Brydak

EE-DI-3

dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz

EE-DI-4

mgr inż. Marcin Leśko

Kierunek: energetyka

EN-DI-1

dr inż. Danuta Pliś

EN-DI-2

dr inż. Dariusz Sobczyński

EN-DI-3

dr inż. Wiesława Malska

EN-DI-4

dr inż. Tomasz Binkowski

Kierunek: informatyka

EF-DI-1

dr inż. Paweł Dymora

EF-DI-2

dr inż. Marek Śnieżek

EF-DI-3

dr inż. Marek Bolanowski

EF-DI-4

dr inż. Tomasz Rak