Strona: Opiekunowie studentów / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Opiekunowie studentów

Opiekunowie grup studentów w roku akademickim 2021/2022

Kierunek: automatyka i robotyka

EA-DI-1

dr inż. Grzegorz Drałus

EA-DI-2

dr inż. Grzegorz Dec

EA-DI-3

dr inż. Andrzej Bożek

EA-DI-4

dr inż. Tomasz Żabiński

Kierunek: elektronika i telekomunikacja

ET-DI-1

dr inż. Dariusz Klepacki

ET-DI-2

dr inż. Krzysztof Mleczko

ET-DI-3

dr inż. Barbara Wilk

ET-DI-4

dr inż. Grzegorz Hałdaś

Kierunek: elektrotechnika

EE-DI-1

mgr inż. Marcin Leśko

EE-DI-2

dr inż. Wiesława Malska

EE-DI-3

dr inż. Mariusz Gamracki

EE-DI-4

dr inż. Jan Rodziński

Kierunek: energetyka

EN-DI-4

dr inż. Tomasz Binkowski

Kierunek: informatyka

EF-DI-1

dr inż. Paweł Dymora

EF-DI-2

dr inż. Marek Śnieżek

EF-DI-3

dr inż. Marek Bolanowski

EF-DI-4

dr inż. Tomasz Rak