Strona: Opiekunowie studentów / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Opiekunowie studentów

Opiekunowie grup studentów w roku akademickim 2022/2023

Kierunek: automatyka i robotyka

EA-DI-1

dr inż. Tomasz Żabiński

EA-DI-2

dr inż. Grzegorz Drałus

EA-DI-3

dr inż. Grzegorz Dec

EA-DI-4

dr inż. Andrzej Bożek

Kierunek: elektronika i telekomunikacja

ET-DI-1

dr inż. Grzegorz Hałdaś

ET-DI-2

dr inż. Dariusz Klepacki

ET-DI-3

dr inż. Krzysztof Mleczko

ET-DI-4

dr inż. Barbara Wilk

Kierunek: elektrotechnika

EE-DI-1

dr inż. Jan Rodziński

EE-DI-2

mgr inż. Marcin Leśko

EE-DI-3

dr inż. Wiesława Malska

EE-DI-4

dr inż. Mariusz Gamracki

Kierunek: elektromobilność

EM-DI-1

dr inż. Tomasz Binkowski

EM-DI-2

dr inż. Mirosław Mazurek

Kierunek: informatyka

EF-DI-1

dr inż. Tomasz Rak

EF-DI-2

dr inż. Paweł Dymora

EF-DI-3

dr inż. Marek Śnieżek

EF-DI-4

dr inż. Marek Bolanowski