Strona: Skład / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Skład

W skład poszerzonego Kolegium Dziekańskiego wchodzą oprócz Dziekana, Prodziekani, Przewodniczący Rad dyscyplin, Kierownicy Katedr i Zakładów oraz jako obsługa administracyjna kierownik administracyjny Wydziału.

Skład poszerzonego Kolegium Dziekańskiego:

 1. Dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz – Dziekan
 2. Dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz - Prodziekan ds. rozwoju
 3. Dr inż. Witold Posiewała - Prodziekan ds. kształcenia
 4. Dr inż. Mirosław Mazurek - Prodziekan ds. kształcenia
 5. Dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz - Prorektor ds. nauki
 6. Dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz - Kierownik Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych
 7. Dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz - Kierownik Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
 8. Prof. dr hab. inż. Jacek Kluska - Przewodniczący Rady dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja
 9. Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek - Kierownik Katedry Podstaw Elektroniki, Przewodniczący Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika
 10. Dr hab. inż. Mariusz Korkosz,prof. PRz - Kierownik Zakładu Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
 11. Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz - Kierownik Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
 12. Dr inż. Tomasz Binkowski - Kierownik Katedry Energoelektroniki i Elektroenergetyki
 13. Dr inż. Dominik Strzałka, prof. PRz - Kierownik Zakładu Systemów Złożonych
 14. Dr hab. inż. Zbigniew Świder, prof. PRz - Kierownik Katedry Informatyki i Automatyki
 15. Mgr inż. Renata Fularska - Kierownik administracyjny (obsługa administracyjna)

Skład Wydziałowych Komisji

KOMISJA DS. OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

 1. dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz – Dziekan
 2. dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz – Prodziekan ds. rozwoju 
 3. dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz 
 4. dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
 6. dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz 
 7. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
 8. dr inż. Dariusz Sobczyński
 9. dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz
 10. dr hab. inż. Zbigniew Świder, prof. PRz

     z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych: 

 1. dr inż. Dariusz Klepacki – przedstawiciel ZNP
 2. dr inż. Wiesława Malska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” 

KOMISJA DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 1. dr inż. Mariusz Trojnar, prof. PRz - przewodniczący
 2. dr inż. Witold Posiewała - Prodziekan ds. kształcenia 
 3. dr inż. Mirosław Mazurek - Prodziekan ds. kształcenia
 4. dr inż. Marek Bolanowski, prof. PRz 
 5. dr inż. Mariusz Borkowski, prof. PRz
 6. dr inż. Tomasz Binkowski 
 7. mgr inż. Bartłomiej Pakla
 8. dr inż. Bartosz Pawłowicz
 9. dr inż. Piotr Ptak
 10. dr inż. Dariusz Rzońca
 11. dr inż. Jakub Wojturski
 12. Przedstawiciel studentów: Krzysztof Strzępek
 13. Przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Alicja Gerka
 14. Przedstawiciel pracodawców lub innych interesariuszy zewnętrznych: mgr inż. Bolesław Pałac – Biuro Inżynierii Elektrycznej i Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

ZESPOŁY ZADANIOWE do oceny programów kształcenia i weryfikacji efektów kształcenia: 

 • Zespół zadaniowy dla studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja,energetyka: 
 1. dr inż. Krzysztof Baran 
 2. dr inż. Kazimierz Kamuda 
 3. dr hab. inż. Marek Gołębiowski, prof. PRz
 4. dr inż. Witold Posiewała – Prodziekan ds. kształcenia 
 5. dr inż. Mariusz Trojnar, prof. PRz – przedstawiciel WKZJK 
 • Zespół zadaniowy dla studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków automatyka i robotyka, informatyka: 
 1. dr inż. Anna Szlachta, prof. PRz
 2.  dr inż. Jan Sadolewski 
 3. dr inż. Mirosław Mazurek – Prodziekan ds. kształcenia 
 4. dr inż. Dariusz Rzońca - przedstawiciel WKZJK
 • Zespół zadaniowy dla studiów doktoranckich: 
 1. dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz – Kierownik Studiów Doktoranckich 
 2. dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz 
 3. dr inż. Jakub Wojturski – przedstawiciel WKZJK 

KOMISJA DS. NAUKI I EWALUACJI  

 1. dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz –Prodziekan ds. rozwoju
 2. dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz – Dziekan
 3. dr inż. Marek Bolanowski, prof. PRz
 4. dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz
 5. dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz
 6. dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz
 7. prof. dr hab. inż. Jacek Kluska
 8. prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
 9. dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz
 10. dr hab. inż. Maciej Kusy, prof. PRz
 11. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
 12. dr hab. inż. Mariusz Oszust, prof. PRz
 13. dr inż. Dariusz Sobczyński
 14. dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz
 15. dr hab. inż. Zbigniew Świder, prof. PRz 
 16. dr hab. inż. Marek Gołębiowski, prof. PRz

KOMISJA DS. ODBIORU PROJEKTÓW BADAWCZYCH (ze środków na UPB)

 1. dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz – Prodziekan ds. rozwoju
 2. dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz – Dziekan
 3. prof. dr hab. inż. Jacek Kluska
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek 

KOMISJA DS. ROZWOJU I WPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ 

 1. dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz –Prodziekan ds. rozwoju
 2. dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz – Dziekan
 3. dr inż. Krzysztof Baran
 4. dr inż. Tomasz Binkowski
 5. dr inż. Łukasz Ciura
 6. dr inż. Grzegorz Drałus
 7. dr inż. Kazimierz Kamuda
 8. dr inż. Grzegorz Karnas
 9. mgr inż. Magdalena Nizioł
 10. dr inż. Bartosz Pawłowicz
 11. dr Michał Piętal
 12. dr  inż. Anna Szlachta, prof. PRz
 13. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz, prof. PRz 
 14. dr inż. Tomasz Żabiński

KOMISJA DS. NAGRÓD I ODZNACZEŃ

 1. dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz – Prodziekan ds. rozwoju
 2. dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz – Dziekan
 3. dr hab. inż. Jan Prokop, prof. PRz
 4. dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. STANDARDÓW KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

 1. dr inż. Jakub Wojturski – Przewodniczący
 2. dr inż. Mirosław Mazurek – Prodziekan ds. kształcenia
 3. dr inż. Witold Posiewała – Prodziekan ds. kształcenia 
 4. dr inż. Andrzej Paszkiewicz, prof. PRz - Koordynator ds. e-learningu
 5. dr inż. Mariusz Trojnar, prof. PRz - przedstawiciel WKZJK 

KOMISJA DS. REMONTÓW 

 1. mgr inż. Zbigniew Zawiślak – przewodniczący
 2. mgr Sabina Bojda 
 3. mgr inż. Mateusz Daraż
 4. mgr inż. Paweł Grzyb
 5. Bogdan Jurek
 6. mgr inż. Mateusz Salach
 7. mgr inż. Mateusz Sikora 
 8. Andrzej Wołoch