Strona: Skład / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Skład

W skład poszerzonego Kolegium Dziekańskiego wchodzą oprócz Dziekana, Prodziekani, Przewodniczący Rad dyscyplin, Kierownicy Katedr i Zakładów oraz jako obsługa administracyjna kierownik administracyjny Wydziału.

Skład poszerzonego Kolegium Dziekańskiego:

 1. Dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz – Dziekan
 2. Dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz - Prodziekan ds. rozwoju
 3. Dr inż. Witold Posiewała - Prodziekan ds. kształcenia
 4. Dr inż. Mirosław Mazurek - Prodziekan ds. kształcenia
 5. Dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz - Kierownik Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych
 6. Dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz - Kierownik Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
 7. Prof. dr hab. inż. Jacek Kluska - Przewodniczący Rady dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja
 8. Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek - Kierownik Katedry Podstaw Elektroniki, Przewodniczący Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika
 9. Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz - Kierownik Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
 10. Dr inż. Dariusz Sobczyński - Kierownik Katedry Energoelektroniki i Elektroenergetyki
 11. Dr inż. Dominik Strzałka, prof. PRz - Kierownik Zakładu Systemów Złożonych
 12. Dr hab. inż. Zbigniew Świder, prof. PRz - Kierownik Katedry Informatyki i Automatyki
 13. Mgr inż. Renata Fularska - Kierownik administracyjny (obsługa administracyjna)