Strona: elektronika i telekomunikacja / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

elektronika i telekomunikacja

Kierunek: elektronika i telekomunikacja
Specjalność: systemy elektroniczne

Studia magisterskie, II stopnia, 1,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), profil ogólnoakademicki.

fot. A. Surowiecfot. A. Surowiec

Studia II stopnia kierunku elektronika i telekomunikacja  dadzą Ci poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Uzyskasz wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w elektronice i telekomunikacji (nanotechnologii).

Będziesz potrafił umiejętnie dobrać i wykorzystać nowoczesne środowiska programistyczne oraz metody badawcze do projektowania zaawansowanych urządzeń lub systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Będziesz potrafił posługiwać się właściwie dobranymi metodami badawczymi, a także środowiskami programistycznymi, które umożliwiają projektowanie, oprogramowanie i rozwój zaawansowanych urządzeń lub systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.

Studia drugiego stopnia, dadzą Ci możliwość uczestniczenia w pracach badawczych i rozwojowo-wdrożeniowych w obszarze elektroniki i telekomunikacji, w badaniach zjawisk związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną, układami elektronicznymi analogowymi i cyfrowymi, przetwarzaniem sygnałów. Będziesz także przygotowany do wdrażania nowych technologii i projektowania innowacyjnych urządzeń oraz złożonych systemów. Dzięki tym umiejętnościom znajdziesz zatrudnienie w firmach badawczo-rozwojowych. Studia drugiego stopnia przybliżą Cię do kierowniczych stanowisk w działach elektronicznych i telekomunikacyjnych wielu przedsiębiorstw.

Więcej informacji:  zobacz plan studiów