Strona: Misja i strategia rozwoju / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Misja i strategia rozwoju

Misja i Strategia rozwoju Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
na lata 2021-2028

Niniejszy dokument jest zgodny ze strategią rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2021-2028, zatwierdzoną decyzją Senatu Uczelni uchwałą nr 6/2021 z dnia 25 lutego 2021.

Strategia rozwoju Wydziału Elektrotechniki i Informatyki na lata 2021-2028

(pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w dniu 15.12.2021 r.)