Strona: Kandydaci / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Kandydaci

Szanowni Kandydaci, Wydział Elektrotechniki i Informatyki kształci oraz podejmuje zadania naukowo-badawcze w dziedzinie nauk technicznych, w pięciu obszarach historycznie wywodzących się z elektrotechniki. Są to:

  • elektrotechnika,
  • informatyka,
  • elektronika i telekomunikacja,
  • automatyka i robotyka
  • elektromobilność.

Kształcenie jest prowadzone zgodnie z obowiązującą w Polsce i Unii Europejskiej  Strategią Bolońską, wytycznymi wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji a także kładziony jest nacisk na internacjonalizację procesu dydaktyki.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Wydziału.