Praca dyplomowa

Osoby zamierzające wznowić studia w celu zaliczenia ostatniego semestru i obrony pracy dyplomowej prosimy o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem studiów, w szczególności z par. 46 regulaminu.

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki - Uchwała Nr 10/05/2016 Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 11 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu wykonania oraz archiwizacji prac dyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PRACĄ DYPLOMOWĄ MAGISTERSKĄ I INŻYNIERSKĄ na WEiI z wykorzystaniem JSA (Jednolity System Antyplagiatowy) - obowiązuje od 01.2019.

Lista dokumentów do obrony (od 01.10.2019)

Załącznik nr 1 - oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o zgodzie na korzystanie z utworu

Załącznik nr 3 - prośba o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Karta obiegowa (Załącznik do zarządzenia nr 39/2018 Rektora PRz z dnia 18 czerwca 2018)
Do karty obiegowej należy dołączyć legitymację studencką. W przypadku jej braku czytaj tutaj.

Załącznik nr 4 - karta przydziału nowego tematu pracy dyplomowej (do złożenia tylko w przypadku stwierdzenia plagiatu - patrz punkt 9 procedury postępowania z pracą dyplomową)

Zalecenia redakcyjne pracy dyplomowej

Zasady realizacji prac dyplomowych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Szablony prac dyplomowych:

Wersje szablonów obowiązujące od cyklu 2018/19-Z (zmiany: na stronach tytułowej i ostatniej ze streszczeniem nie umieszczamy nazwy jednostki organizacyjnej wydziału)

Szablon_1_pracy_dyplomowej_MicrosoftOfficeWord

Szablon_2_pracy_dyplomowej_OpenOfficeWriter

Szablon_3_pracy_dyplomowej_LaTeX_pdf

Szablon_3_pracy_dyplomowej_LaTeX_zip