Praca dyplomowa

Osoby zamierzające wznowić studia w celu zaliczenia ostatniego semestru i obrony pracy dyplomowej prosimy o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem studiów, par. 46.

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki - patrz rozdział 7, par. 51 obowiązującego regulaminu studiów.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2019 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu wykonania oraz archiwizacji prac dyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej.

Instrukcje obsługi systemu APD:

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PRACĄ DYPLOMOWĄ MAGISTERSKĄ I INŻYNIERSKĄ na WEiI z wykorzystaniem JSA (Jednolity System Antyplagiatowy) - aktualizacja z 7.01.2020

Lista dokumentów do obrony (od 03.01.2020)

Załącznik nr 1 - oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy

Załącznik nr 2 - prośba o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Karta obiegowa (Załącznik do zarządzenia nr 39/2018 Rektora PRz z dnia 18 czerwca 2018)
Do karty obiegowej należy dołączyć legitymację studencką. W przypadku jej braku czytaj tutaj.

Załącznik nr 3 - karta przydziału nowego tematu pracy dyplomowej (do złożenia tylko w przypadku stwierdzenia plagiatu)

Zalecenia redakcyjne pracy dyplomowej

Zasady realizacji prac dyplomowych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Deklaracja przystąpienia do „Badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej” (Załącznik do zarządzenia nr 1/2020 Rektora PRz z dnia 2 stycznia 2020)

Szablony prac dyplomowych:

Wersje szablonów obowiązujące od cyklu 2018/19-Z (zmiany: na stronach tytułowej i ostatniej ze streszczeniem nie umieszczamy nazwy jednostki organizacyjnej wydziału)

Szablon_1_pracy_dyplomowej_MicrosoftOfficeWord

Szablon_2_pracy_dyplomowej_OpenOfficeWriter

Szablon_3_pracy_dyplomowej_LaTeX_pdf

Szablon_3_pracy_dyplomowej_LaTeX_zip