Strona: Przewody doktorskie (wszczęte do 30.04.2019 r.) / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Przewody doktorskie (wszczęte do 30.04.2019 r.)

Przewód doktorski - mgr inż. Paweł Stawarz

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wyszukiwanie ścieżek w grach komputerowych w oparciu o dane zebrane o graczach”

Promotor:

dr hab. inż. Zbigniew Świder, prof. PRz

Promotor pomocniczy:

---

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Data wszczęcia przewodu:

17.04.2019 r.

Data nadania stopnia:

 5.12.2023

Streszczenie pl/ eng

Recenzje:

  1. hab. inż. Jarosława Wąsa, prof. uczelni (AGH w Krakowie)
  2. hab. inż. Piotra Kowalskiego, prof. uczelni (AGH w Krakowie)
  3. Zawiadomienie o publicznej obronie w dniu 5.12.2023

Przewód doktorski - mgr inż. Maciej Koryl

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Zintegrowane podejście do wspomagania emergentnych procesów biznesowych”

Promotor:

dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz

Promotor pomocniczy:

dr inż. Grzegorz Dec

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Data wszczęcia przewodu:

17.04.2019 r.

Data nadania stopnia:

30.10.2023 r.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzje:

prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Aleksander Kacprzyk (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk)

dr hab. inż. Mariusz Pelc, prof. uczelni (Politechnika Opolska)

Zawiadomienie o publicznej obronie w dniu 30.10.2023

Przewód doktorski - mgr inż. Kamil Sidor

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Rozpoznawanie czynności osób na podstawie chmur punktów”

Promotor:

dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz

Promotor pomocniczy:

---

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Data wszczęcia przewodu:

13.03.2019 r.

Data nadania stopnia:

8.11.2023 r.

Streszczenie rozprawy doktorskiej pl/ang

 Recenzje:

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski (Politechnika Łódzka)

Zawiadomienie o publicznej obronie w dniu 8.11.2023 r.

Przewód doktorski - mgr inż. Kamil Filik

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych”

Promotor:

dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

Promotor pomocniczy:

---

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Data wszczęcia przewodu:

15.07.2015 r.

Data nadania stopnia:

16.11.2023 r.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzje:

prof. dr hab. inż. Jan Sroka (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. uczelni (Politechnika Łódzka)

Zawiadomienie o publicznej obronie w dniu 16.11.2023, godz. 10.30

Przewód doktorski - mgr inż Grzegorz Piecuch

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej w diagnostyce maszyn CNC i wybranych procesów technologicznych”

Promotor:

Prof. dr hab. inż. Jacek Kluska

Promotor pomocniczy:

dr inż. Tomasz Żabiński

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Data wszczęcia przewodu:

17.04.2019 r.

Data nadania stopnia:

4.01.2023 r.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzje:

Dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. uczelni (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski (Politechnika Łódzka)

Przewód doktorski - mgr inż. Michał Madera

red. Renata Fularska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Predykcja defektów w kodzie źródłowym z zastosowaniem rozmytego systemu wnioskującego”

Promotor:

Prof. dr hab. inż. Jacek Kluska

Promotor pomocniczy:

dr hab. inż. Maciej Kusy, prof. PRz

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Data wszczęcia przewodu:

20.06.2018 r.

Data nadania stopnia:

14.12.2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzje:

Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek rzeczywisty PAN (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. dr hab. inż. Piotr Stanisław Kulczycki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Przewód doktorski - mgr inż. Marcin Leśko

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Oprawa oświetleniowa o zmiennej bryle świetlnej"

Promotor:

dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

Promotor pomocniczy:

dr inż. Henryk Wachta

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Data wszczęcia przewodu:

15.07.2015 r.

Data nadania stopnia:

9.02.2022 r.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzje:

prof. dr hab. inż. Jan Dorosz (Politechnika Białostocka)

dr. hab. inż. Krzysztof Tomczuk, prof. IEL (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki)

Przewód doktorski - mgr Anna Gajos-Balińska

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Metodyka optymalizacji czasowej algorytmu fastICA
w elektroencefalografii gęstej matrycy z wykorzystaniem możliwości wielordzeniowych architektur
"

Promotor:

dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy:

---

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Data wszczęcia przewodu:

16.05.2018 r.

Data nadania stopnia:

15.10.2021 r.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzje:

Dr hab. inż. Łukasz Szustak, prof. PCz (Politechnika Częstochowska)

Dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ (Politechnika Śląska w Gliwicach)

Przewód doktorski - mgr inż. Michał Markiewicz

red. Renata Fularska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Hierarchiczna rozmyta interpretowana sieć Petriego"

Promotor:

dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz

Promotor pomocniczy:

---

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Data wszczęcia przewodu:

13.12.2017 r.

Data nadania stopnia:

20.10.2021 r.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzje:

Prof. dr hab. Marcin Szpyrka (AGH w Krakowie)

Dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Przewód doktorski - mgr inż. Andrzej Smoleń

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Modelowanie i analiza generatora AFPM w systemie małej elektrowni wiatrowej"

Promotor:

dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz

Promotor pomocniczy:

dr hab. inż. Marek Gołębiowski, prof. PRz

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Data wszczęcia przewodu:

20.06.2018 r.

Data nadania stopnia:

17.12.2020

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzje:

dr hab. inż. Krzysztof Antoni Ludwinek, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn (Politechnika Oploska)

Przewód doktorski - mgr inż. Krzysztof Baran

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Temperatura panelu oświetleniowego ze źródłami LED i jej wpływ na wybrane parametry świetlne"

Promotor:

dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk

Promotor pomocniczy:

dr inż. Henryk Wachta

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Data wszczęcia przewodu:

15.07.2015 r.

Data nadania stopnia:

26.09.2019

Streszczenie

Recenzje:

prof dr hab. inż. Jan Dorosz (Politechnika Białostocka)

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PG (Politechnika Warszawska)

Przewód doktorski - mgr inż. Grzegorz Karnas

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza rejestracji pola elektrycznego w warunkach burzowych pod kątem wykorzystania w systemach lokalizacji wyładowań atmosferycznych"

Promotor:

dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Data wszczęcia przewodu:

15.07.2015 r.

Data nadania stopnia:

12.07.2019 r.

Streszczenie

Recenzje:

prof dr hab. inż. Tomasz Boczar (Politechnika Opolska)

dr hab. inż. Marek Olesz, prof. PG (Politechnika Gdańska)

Przewód doktorski - mgr inż. Marcin Grochowina

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Automatyczne wspomaganie diagnostyki przetoki tętniczo-żylnej na podstawie sygnału akustycznego"

Promotor:

dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

Promotor pomocniczy:

brak

Obszar wiedzy:

obszar nauk technicznych

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk technicznych

Dyscyplina:

informatyka

Data wszczęcia przewodu:

22.02.2017 r.

Data nadania stopnia:

23.11.2018 r.

Streszczenie

Recenzje:

prof. dr hab. inż. Bożena Kostek (Politechnika Gdańska)

prof. dr. hab. inż. Marek Pawełczyk (Politechnika Śląska)

Przewód doktorski - mgr inż. Dawid Warchoł

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Rozpoznawanie statycznych układów dłoni na podstawie chmur punktów otrzymywanych z kamer 3D"

Promotor:

dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz

Promotor pomocniczy:

dr inż. Tomasz Kapuściński

Obszar wiedzy:

obszar nauk technicznych

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk technicznych

Dyscyplina:

informatyka

Data wszczęcia przewodu:

11.05.2016 r.

Data nadania stopnia:

6.07.2018 r.

Streszczenie

Recenzje:

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (AGH w Krakowie)

dr. hab. inż. Adama Wojciechowskiego (Politechnika Łódzka)

Przewód doktorski - mgr inz. Dorota Borkowska

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena efektywności nieosobliwych metod Trefftza w analizie quasi-stacjonarnych pól elektromagnetycznych"

Promotor:

prof. dr hab. inż. Adam Brański

Promotor pomocniczy:

dr inż. Marek Gołębiowski

Obszar wiedzy:

obszar nauk technicznych

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk technicznych

Dyscyplina:

elektrotechnika

Data wszczęcia przewodu:

11.12.2014 r.

Data nadania stopnia:

13.07.2018 r.

Streszczenie:

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzje:

Recenzja prof. Andrzeja Dobruckiego (Politechnika Wrocławska)

Recenzja prof. Mariana Łukaniszyna (Politechnika Opolska)

Przewód doktorski - mgr inż. Łukasz Ciura

red. Renata Fularska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Niskoczęstotliwościowe ograniczenia wykrywalności wybranych detektorów średniej podczerwieni

Promotor:

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek

Promotor pomocniczy:

nie dotyczy

Obszar wiedzy:

obszar nauk technicznych

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk technicznych

Dyscyplina:

elektrotechnika

Data wszczęcia przewodu:

9.07.2014 r.

Data nadania stopnia:

13.06.2018 r.

Streszczenie

Recenzje:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki
Prof. dr hab. inż. Janusz Smulko

Przewód doktorski - mgr inż. Marcin Leszek Olech

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Agentowo zorientowana metodyka analizy i projektowania architektury oprogramowania wirtualnych organizacji"

Promotor:

dr hab. inż. Galina Setlak, prof. PRz

Promotor pomocniczy:

dr inż. Jacek Jakieła

Obszar wiedzy:

obszar nauk technicznych

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk technicznych

Dyscyplina:

informatyka

Data wszczęcia przewodu:

9.07.2014 r.

Data nadania stopnia:

15.12.2017 r.

Streszczenie

Recenzje:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski
Dr hab. inż. Mirosław Zaborowski, prof. nadzw.

Przewód doktorski - mgr inż. Tomasz Mączka

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej i wspomagania decyzji w systemach produkcyjnych"

Promotor:

prof. dr hab. inż. Jacek Kluska

Promotor pomocniczy:

dr inż. Tomasz Żabiński

Obszar wiedzy:

obszar nauk technicznych

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk technicznych

Dyscyplina:

informatyka

Data wszczęcia przewodu:

11.07.2012

Data nadania stopnia:

30.03.2016

Streszczenie

Recenzje:
Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Przewód doktorski - mgr inż. Andrzej Bożek

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Zastosowanie sieci Petriego, technik agentowych oraz metod inteligencji obliczeniowej w planowaniu i sterowaniu produkcją"

Promotor:

dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz

Promotor pomocniczy:

dr inż. Tomasz Żabiński

Obszar wiedzy:

obszar nauk technicznych

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk technicznych

Dyscyplina:

informatyka

Data wszczęcia przewodu:

11.07.2012

Data nadania stopnia:

 07.10.2015

Streszczenie

Recenzje:
Prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak

Przewód doktorski - mgr inż. Marcin Jamro

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Metodyka modelowania, testowania i implementacji oprogramowania sterującego przy użyciu diagramów SysML oraz testów jednostkowych "

Promotor:

prof. dr hab. inż. Leszek Trybus

Promotor pomocniczy:

dr inż. Bartosz Trybus

Obszar wiedzy:

obszar nauk technicznych

Dziedzina nauk:

dziedzina nauk technicznych

Dyscyplina:

informatyka

Data wszczęcia przewodu:

13.02.2013

Data nadania stopnia:

11.03.2015

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzje:
Prof dr. hab. inż. Andrzej Kwiecień
Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. AGH