Strona: Koordynatorzy / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Koordynatorzy

Koordynatorzy na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w kadencji 2020-2024:

Dr inż. Antoni Szczepański Koordynator ds. rozkładu zajęć (studia stacjonarne) i lokali dydaktycznych

Dr inż. Adam Mazurkiewicz  - Koordynator ds. rozkładu zajęć (studia niestacjonarne) ilokali dydaktycznych

Dr inżAndrzej Paszkiewicz, prof. PRzKoordynator ds. e-learningu

Dr inż. Sławomir SamolejKoordynator ds. wymiany międzynarodowej studentów idoktorantów

Dr inż. Mariusz Trojnar, prof. PRz - Koordynator ds. zapewnienia jakości kształcenia 

 Dr inż. Wiesława Malska - Koordynator ds. prac dyplomowych

 Dr inż. Jakub Wojturski Koordynator ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji

Dr inż. Marek Bolanowski, prof. PRz Koordynator ds. koordynacji projektami 

Dr inż. Paweł Dymora  - Koordynator ds. promocji i współpracy ze szkołami

Dr inż. Tomasz Żabiński - Koordynator ds. relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Mgr inż. Zbigniew Zawiślak - Koordynator ds. prac remontowych

Mgr inż. Paweł Grzyb - Koordynator ds. gospodarki odpadami

Dr hab. inż. Marek Gołębiowski, prof. PRz  Wydziałowy koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia się

Dr inż. Grzegorz Błąd - Wydziałowy Kierownik Praktyk, Kierownik Praktyk dla kierunku elektromobilność

Dr inż. Andrzej Stec  - Kierownik praktyk dla kierunków: automatyka i robotyka, informatyka

Dr inż. Dariusz Klepacki - Kierownik praktyk dla kierunków: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja