Pełnomocnicy

Pełnomocnicy na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Lp.

Pełniona funkcja

Imię i nazwisko

1.       

Pełnomocnik ds. rozkładu zajęć (studia stacjonarne) i lokali dydaktycznych

dr inż. Antoni Szczepański

2.       

Pełnomocnik ds. rozkładu zajęć (studia niestacjonarne) i lokali dydaktycznych

dr inż. Adam Mazurkiewicz

3.       

Pełnomocnik ds. e-learningu

dr inż. Andrzej Paszkiewicz, prof. PRz

4.       

Pełnomocnik ds. wymiany międzynarodowej studentów i doktorantów

dr inż. Sławomir Samolej

5.       

Pełnomocnik ds. zapewnienia jakości kształcenia

dr inż. Mariusz Trojnar, prof. PRz

6.       

Pełnomocnik ds. prac dyplomowych

dr inż. Wiesława Malska

7.       

Pełnomocnik ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji

dr inż. Jakub Wojturski

8.       

Pełnomocnik ds. koordynacji projektami

dr inż. Marek Bolanowski, prof. PRz

9.       

Pełnomocnik ds. promocji i współpracy ze szkołami

dr inż. Bartosz Trybus

10.   

Pełnomocnik ds. relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym

dr inż. Tomasz Żabiński

11.   

Pełnomocnik ds. prac remontowych

mgr inż. Zbigniew Zawiślak

12.   

Pełnomocnik ds. studentów i doktorantów niepełnosprawnych

dr inż. Joanna Marnik

13.   

Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami

mgr inż. Paweł Grzyb

14.   

Wydziałowy Kierownik Praktyk

dr inż. Grzegorz Błąd

15.   

Opiekun praktyk studenckich (automatyka i robotyka, informatyka)

dr inż. Andrzej Stec

16.   

Opiekun praktyk studenckich (elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka)

dr inż. Dariusz Klepacki

17.   

Wydziałowy koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia się

dr hab. inż. Marek Gołębiowski, prof. PRz