Strona: Studia niestacjonarne / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Studia niestacjonarne

red. Adam Mazurkiewicz
W planie zajęć są wprowadzane korekty, dlatego przed zjazdem należy sprawdzić aktualny stan rozkładu zajęć. Wyżej jest podana data ostatniej aktualizacji rozkładu.
Terminy zjazdów nie są jednakowe dla wszystkich lat. Na każdym rozkładzie są podane daty zjazdów, w których odbywają się zajęcia dla danego roku.

 

Plany zajęć w semestrze zimowym, rok akademicki 2022/23

ELEKTROTECHNIKA

INFORMATYKA


Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2022