Podstrona: Studia niestacjonarne / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Studia niestacjonarne

red. Adam Mazurkiewicz
6-05-2021
Uwaga
Zgodnie z komunikatem Nr 8/2021 Rektora PRz, wszystkie formy zajęć dydaktycznych są realizowane w trybie zdalnym
W planie zajęć są wprowadzane korekty, dlatego przed zjazdem należy sprawdzić aktualny stan rozkładu zajęć. Wyżej jest podana data ostatniej aktualizacji rozkładu.
Terminy zjazdów nie są jednakowe dla wszystkich lat. Na każdym rozkładzie są podane daty zjazdów, w których odbywają się zajęcia dla danego roku.

Dyżur w dziekanacie będzie pełniony w dniu: 10.07.2021.


Plany zajęć w semestrze letnim, rok akademicki 2020/21

ELEKTROTECHNIKA INFORMATYKA
Indywidualne plany zajęć i obciążenie sal

Terminy zjazdów w semestrze letnim 2021