Studia niestacjonarne

red. Adam Mazurkiewicz
29-09-2020 r.

W Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki istnieje możliwość załatwiania spraw po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym, w celu rezerwacji terminu.

Dla STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Dziekanat czynny
w terminach: 10.10.2020; 17.10.2020; 12.12.2020, 19.12.2020; 16.01.2021; 30.01.2021:
od 08.00 do 12.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu również w terminach przeznaczonych dla studentów studiów stacjonarnych  https://weii.prz.edu.pl/wydzial/dziekanat

W planie zajęć są wprowadzane korekty, dlatego przed zjazdem należy sprawdzić aktualny stan rozkładu zajęć. Wyżej jest podana data ostatniej aktualizacji rozkładu.
Terminy zjazdów nie są jednakowe dla wszystkich lat. Na każdym rozkładzie są podane daty zjazdów, w których odbywają się zajęcia dla danego roku.

Plany zajęć w semestrze zimowym, rok akademicki 2020/21

ELEKTROTECHNIKA INFORMATYKA
Indywidualne plany zajęć i obciążenie sal

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2020