Studia niestacjonarne

red. Adam Mazurkiewicz
W planie zajęć są wprowadzane korekty, dlatego przed zjazdem należy sprawdzić aktualny stan rozkładu zajęć. Wyżej jest podana data ostatniej aktualizacji strony.
Terminy zjazdów nie są jednakowe dla wszystkich lat. Na każdym rozkładzie są podane daty zjazdów, w których odbywają się zajęcia dla danego roku.

Plany zajęć w semestrze letnim, rok akademicki 2019/20

ELEKTROTECHNIKA INFORMATYKA
Indywidualne plany zajęć i obciążenie sal

Terminy zjazdów w semestrze letnim 2020