Strona: Skład Rady / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Skład Rady

1 prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek  - przewodniczący

2 dr hab. inż. Piotr Bogusz,  prof. PRz - zastępca przewodniczącego

3 dr inż. Anna Szlachta , prof. PRz – sekretarz

4 dr hab. inż. Lúbomir Beňa, prof. PRz

5 dr hab. inż. Marek Gołębiowski, prof. PRz

6 dr inż. Grzegorz Hałdaś, prof. PRz

7 dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz

8 dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz

9 dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz

10 dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

11 dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz

12 dr hab. Stanisław Pawłowski, prof. PRz

13 dr hab. inż. Mariusz Węglarski, prof. PRz