Komisje

KOMISJA DS. OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

 • dr hab. inż. Kazimierz Buczek
 • dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz
 • dr hab. inż. Jacek Kluska
 • dr hab. inż. Adam Kowalczyk, prof. PRz
 • dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
 • dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz
 • dr inż. Dominik Strzałka

W posiedzeniach komisji bierze udział z głosem doradczym bezpośredni przełożony ocenianego nauczyciela akademickiego. Na wniosek ocenianego w posiedzeniach komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel wskazanego związku zawodowego.

 

KOMISJA DS. NAUKI

 • dr hab. inż. Adam Brański, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek
 • dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Jacek Kluska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
 • dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz
 • dr hab. inż. Adam Kowalczyk, prof. PRz
 • dr hab. inż. Ryszard Leniowski, prof. PRz
 • dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
 • dr hab. Stanisław Pawłowski, prof. PRz
 • dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz
 • dr hab. inż. Zbigniew Świder, prof. PRz
 • dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof. PRz
 • dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Leszek Trybus

KOMISJA DS. ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ

(skład wg przyjętych procedur postępowania)

 

KOMISJA DS. ODBIORU PROJEKTÓW BADAWCZYCH

 • dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz
 • dr hab. inż. Andrzej Kolek
 • dr inż. Dominik Strzałka
 • dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz

 

KOMISJA DS. NAGRÓD I ODZNACZEŃ

 • dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz
 • dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz
 • dr hab. inż. Jan Prokop, prof. PRz
 • dr inż. Dominik Strzałka