Komisje

KOMISJA DS. OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

 1. dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz – dziekan
 2. dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz – prodziekan ds. nauki
 3. dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz
 4. dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
 6. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
 7. dr inż. Dariusz Sobczyński
 8. dr inż. Dominik Strzałka, prof. PRz
 9. dr hab. inż. Zbigniew Świder, prof. PRz

z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych:

 1. dr inż. Wiesława Malska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 2. dr inż. Dariusz Klepacki – przedstawiciel ZNP

KOMISJA DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Pełnomocnik ds. zapewniania jakości kształcenia:

 1. dr inż. Mariusz Trojnar - przewodniczący

Przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału:

 1. dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz
 2. dr inż. Marek Bolanowski , prof. PRz
 3. dr inż. Mariusz Borkowski , prof. PRz
 4. dr inż. Tomasz Binkowski
 5. dr inż. Bartosz Pawłowicz
 6. dr inż. Piotr Ptak
 7. dr inż. Marek Śnieżek
 8. dr inż. Jakub Wojturski
 9. Przedstawiciel studentów: Krzysztof Strzępek
 10. Przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Alicja Gerka
 11. Przedstawiciel pracodawców lub innych interesariuszy zewnętrznych: mgr inż. Bolesław Pałac – Biuro Inżynierii Elektrycznej i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ZESPOŁY ZADANIOWE

do oceny programów kształcenia i weryfikacji efektów kształcenia:

Zespół zadaniowy dla studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka:

 1. dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz
 2. dr inż. Kazimierz Kamuda
 3. dr hab. inż. Marek Gołębiowski, prof. PRz
 4. dr inż. Witold Posiewała – prodziekan ds. kształcenia
 5. dr inż. Mariusz Trojnar – przedstawiciel WKZJK

Zespół zadaniowy dla studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków automatyka
i robotyka, informatyka:

 1. dr hab. inż. Zbigniew Świder, prof. PRz
 2. dr inż. Jan Sadolewski
 3. dr inż. Anna Szlachta, prof. PRz – prodziekan ds. kształcenia
 4. dr inż. Marek Śnieżek - przedstawiciel WKZJK

Zespół zadaniowy dla studiów doktoranckich:

 1. dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz – prodziekan ds. nauki
 2. dr hab. inż. Jan Mróz, prof. PRz
 3. dr inż. Jakub Wojturski – przedstawiciel WKZJK

KOMISJA DS. NAUKI I EWALUACJI

 1. dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz - dziekan
 3. dr inż. Marek Bolanowski, prof. PRz
 4. dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz
 5. dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz
 6. dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz
 7. prof. dr hab. inż. Jacek Kluska
 8. prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
 9. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
 10. dr hab. inż. Mariusz Oszust, prof. PRz
 11. dr inż. Dariusz Sobczyński
 12. dr inż. Dominik Strzałka, prof. PRz
 13. dr inż. Anna Szlachta, prof. PRz
 14. dr hab. inż. Zbigniew Świder, prof. PRz

KOMISJA DS. ODBIORU PROJEKTÓW BADAWCZYCH (ze środków na UPB)

 1. dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz - dziekan
 3. dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
 5. dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz

 

KOMISJA DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ

 1. dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz – dziekan
 3. dr inż. Krzysztof Baran
 4. dr inż. Tomasz Binkowski
 5. dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz
 6. dr inż. Łukasz Ciura
 7. dr inż. Grzegorz Drałus
 8. dr inż. Kazimierz Kamuda
 9. dr inż. Grzegorz Karnas
 10. dr hab. inż. Maciej Kusy, prof. PRz
 11. mgr inż. Magdalena Nizioł
 12. dr inż. Bartosz Pawłowicz
 13. dr Michał Piętal
 14. dr inż. Anna Szlachta, prof. PRz
 15. dr inż. Krzysztof Wiktorowicz, prof. PRz
 16. dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz
 17. dr inż. Tomasz Żabiński

KOMISJA DS. NAGRÓD I ODZNACZEŃ

 1. dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz - dziekan
 3. dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz
 4. dr hab. inż. Jan Prokop, prof. PRz
 5. dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz

KOMISJA DS. REMONTÓW

 1. mgr inż. Zbigniew Zawiślak – przewodniczący
 2. mgr Sabina Bojda
 3. mgr inż. Piotr Grodzki
 4. mgr inż. Paweł Grzyb
 5. Bogdan Jurek
 6. mgr inż. Mateusz Salach
 7. mgr inż. Mateusz Sikora
 8. Andrzej Wołoch