Strona: automatyka i robotyka / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

automatyka i robotyka

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie stacjonarne, profil ogólnoakademicki.

fot. A. Surowiec

fot. A. Surowiec

Studia na kierunku automatyka i robotyka to uzyskiwanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnej dziedziny techniki obecnej niemal we wszystkich gałęziach przemysłu, w ochronie środowiska, komunikacji, technice wojskowej i innych. Absolwenci kierunku  automatyka i robotyka  znajdują zatrudnienie w firmach projektujących, produkujących i integrujących systemy i urządzenia automatyki, firmach handlowych, zakładach produkcyjnych w różnych gałęziach gospodarki. Po ukończeniu tego kierunku, możesz pracować jako  projektant, konstruktor, konsultant w dziedzinie systemów oraz urządzeń automatyki, pracownik działów automatyki i informatyki, specjalista do spraw wdrożeń i integracji systemów.

            Kończąc studia pierwszego stopnia na kierunku automatyka i robotyka będziesz inżynierem, przygotowanym do rozwiązywania problemów inżynierskich i badawczo–rozwojowych w zakresie systemów sterowania. Będziesz potrafił posługiwać  się zaawansowanym sprzętem komputerowym i profesjonalnym oprogramowaniem, będziesz miał umiejętność samodzielnego tworzenia aplikacji, w tym zwłaszcza oprogramowania sterowników, rozproszonych systemów sterowania, zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych oraz integracji tego oprogramowania w środowisku informatycznym.

            U nas możesz studiować kierunek automatyka i robotyka realizując specjalność:

  • Komputerowe systemy sterowania,

Jeżeli jesteś zainteresowany projektowaniem, eksploatacją sterowników i systemów sterowania oraz ich integracją w środowiskach informatycznych, chcesz uzyskać praktyczną wiedzę w zakresie tworzenia i wykorzystania systemów komputerowych do sterowania procesów technologicznych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych, chcesz poznać techniki stosowane na styku komputera z otoczeniem oraz oprogramowania ze sprzętem, pragniesz potrafić programować aplikacje zarówno w uniwersalnych systemach operacyjnych, jak i w systemach czasu rzeczywistego, poznać przemysłowe bazy danych, nowoczesne mikrokontrolery, systemy wbudowane, programowanie robotów przemysłowych, chcesz potrafić projektować urządzenia mikroprocesorowe i rekonfigurowalne oraz stosować różnego typu sieci komputerowe z konwersją protokołów komunikacyjnych, chcesz poznać wizję komputerową, komunikację bezprzewodową, szybkie prototypowanie urządzeń mechatronicznych, zasady bezpieczeństwa systemów, uzyskać wiedzę w zakresie metod sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych, eksploracji danych oraz wspomagania decyzji wybierz kierunek  automatyka i robotyka.

Więcej informacji:  zobacz plan studiów