Władze Wydziału

Władze Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
w kadencji 2016-2020:

kbuczek.jpg

Dziekan
prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek
tel. 17 865 1688
e-mail: kbuczek@prz.edu.pl

godziny przyjęć w sem. zimowym 2018/19:
poniedziałek 10:00 - 12:00
czwartek 8:00 - 10:00
p. A102

lgniewek.jpg

Prodziekan ds. nauki
dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz
tel. 17 743 2432
e-mail: lgniewek@prz.edu.pl

 

godziny przyjęć w sem. zimowym 2018/19:
wtorek 12:15 - 14:00
p. A108

 

dsrzalka.jpg

Prodziekan ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką
dr inż. Dominik Strzałka
tel. 17 743 2062
e-mail: strzalka@prz.edu.pl

 

godziny przyjęć w sem. zimowym 2018/19:
wtorki 8:00 - 10:00
p. A114

aszlachta.jpg

Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Anna Szlachta
tel. 17 743 2431
e-mail: annasz@prz.edu.pl

 

godziny przyjęć w sem. zimowym 2018/19:
środy 8:00 - 10:00
czwartki 8:00 - 10:00

p. A108

wposiew.jpg

Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Witold Posiewała
tel. 17 865 1761
e-mail: wposiew@prz.edu.pl

 

godziny przyjęć w sem. zimowym 2018/19:
środy 8:00 - 10:00
czwartki 9:00 - 11:00

p. A108